EU-material

Du hittar dokument publicerade om och av EU i bibliotekets databaser och på webben. Ekonomiska biblioteket har också en samling med tryckt EU-material som går att hitta och beställa i Supersök.

Hitta EU-material i databaser

Använd databaser för att hitta dokument publicerade om och av EU.

EU-material i databaser och på webben

Databaserna innehåller olika typer av publikationer om och av EU. Du hittar information om innehåll i varje databas beskrivning. De flesta av EU-databaserna är fritt tillgängliga på webben. Exempel på material som databaserna innehåller:

 • Forskning om EU
 • Förarbeten
 • Fördrag
 • Historiska dokument
 • Lagstiftning
 • Pressmeddelanden
 • Protokoll
 • Rättsfall
 • Statistik

Information om EU-material

Om du behöver mer information om olika typer av dokument eller EU:s organ kan du använda guiden European Sources Online.

Hitta tryckt EU-material

Du hittar universitetsbibliotekets tryckta EU-material i Supersök. Där kan du beställa fram materialet, eller kontrollera var materialet finns och hämta det själv från hyllan. Det mesta av EU-materialet är placerat på Ekonomiska biblioteket.

Till Supersök

Europeiskt dokumentationscentrum (EDC)

Ekonomiska biblioteket är ett så kallat Europeiskt dokumentationscentrum (EDC). Hit kan du framför allt vända dig för att få hjälp med att hitta information om och dokument från Europeiska Unionen. Som EDC-biblioteket arrangerar Ekonomiska biblioteket evenemang om EU och undervisar studenter och forskare i hur man söker information om EU.

Biblioteket är en del av ett större nätverk med EDC-bibliotek som har till uppgift att främja studier och forskning om Europeiska Unionen. Nätverket drivs av Europeiska Kommissionen. I Sverige finns det sammanlagt elva bibliotek som ingår i nätverket.

Ekonomiska biblioteket

Kontakta oss om EU-material

Kontakta Ekonomiska biblioteket om du har frågor om EU-material.

 • Din fråga kommer att besvaras med e-post av bibliotekspersonal under kontorstid, måndag – fredag. Under helgen kan du kontakta oss via telefon.


  Beskriv din fråga