FN-material

Dokument från FN hittar du i bibliotekets databaser och på webben. Ekonomiska biblioteket har också en samling med tryckt FN-material som går att hitta och beställa i Supersök.

Hitta FN-material i databaser

Använd databaser för att hitta dokument från FN.

FN-material i databaser och på webben

Databaserna innehåller olika typer av publikationer från FN. Du hittar information om innehåll i varje databas beskrivning. De flesta av FN-databaserna är fritt tillgängliga på webben.

Information om FN-material

Om du behöver information om FN och dess publikationer kan du använda FN:s research guide.

Söka med dokumentsymboler

Varje FN-dokument är märkt med en unik dokumentsymbol, till exempel A/RES/67/1. Alla översättningar av ett dokument har samma symbol.

Om du har en dokumentsymbol kan du söka fram dokumentet i Official Document System (ODS).

Du kan också nå dokumentet direkt genom att gå till http://undocs.org/ följt av dokumentsymbolen, till exempel http://undocs.org/A/RES/67/1.

FN-material på Ekonomiska biblioteket

Ekonomiska biblioteket är ett så kallat depåbibliotek för FN-material. Det innebär att biblioteket har en samling med tryckta publikationer från FN:s olika organ och att bibliotekarierna kan svara på frågor om material som publiceras av FN.

Hitta tryckt FN-material

Du hittar Ekonomiska bibliotekets tryckta FN-material i Supersök. Där kan du beställa fram materialet, eller kontrollera var materialet finns och hämta det själv från hyllan.

Till Supersök

Kontakta oss om FN-material

Kontakta Ekonomiska biblioteket om du har frågor om FN-material.

  • Ditt ärende kommer att besvaras med e-post av bibliotekspersonal under kontorstid, måndag – fredag.


    Beskriv din fråga