Föreslå inköp av nytt material

Om Göteborgs universitetsbibliotek inte har det du behöver kan du föreslå att vi köper in materialet. Det kan handla om böcker, tidskrifter, databaser eller andra medier.

Föreslå ett inköp

Använd vårt formulär för att föreslå att biblioteket köper in den titel du behöver. Kontrollera först i Supersök att materialet inte redan finns på biblioteket.

Detta händer när du lämnat ett förslag

Du får en bekräftelse på ditt inköpsförslag. Därefter får du besked om biblioteket kommer att köpa in materialet eller ej och när du får tillgång till materialet.

Tryckta böcker

Det tar normalt två till tre veckor innan inköpta böcker finns att låna på universitetsbiblioteket, men ibland kan det ta längre tid. Vi reserverar boken för dig när den kommer in och meddelar när du kan låna den. Om biblioteket väljer att inte köpa in en tryckt bok, gör vi ett fjärrlån från ett annat bibliotek.

E-böcker

Det går ofta snabbare att köpa in en e-bok än en tryckt bok. När e-boken är tillgänglig skickar vi en länk för åtkomst till dig, och efter en tid kan du även hitta boken i Supersök.

Tidskrifter

Bibliotekets tidskriftsavtal innebär ofta leveransstart vid årsskiften. När tidskriften köpts in blir den tillgänglig för dig via bibliotekets tidskriftslista och i Supersök.

Databaser och e-bokpaket

Databaser och elektroniska bokpaket väljs ut i samarbete med institutioner och forskargrupper. När databaser och e-bokspaketet har köpts in hittar du dem i bibliotekets databaslista.

Så väljer biblioteket vad som köps in

Vi köper gärna in titlar som forskare, lärare och studenter vid Göteborgs universitet efterfrågar i vetenskapliga sammanhang. Målet är att bibliotekets samlingar ska stödja forskningen vid Göteborgs universitet.

I vår förvärvspolicy kan du läsa mer om hur vi väljer ut material till bibliotekets samlingar.