Specialsamlingar

Universitetsbibliotekets specialsamlingar består av äldre material (före år 1958) från dåvarande Göteborgs museum, donationsbibliotek från privatpersoner och institutioner samt inköpta boksamlingar inom avgränsade områden.

Bibliotekets specialsamlingar

Se ett urval av bibliotekets specialsamlingar och få information om hur du beställer fram material ur dem.

Vad är en specialsamling?

En specialsamling hålls ihop av en gemensam egenskap, till exempel tidigare ägare, ämne, tryckare eller ursprung. Universitetsbibliotekets specialsamlingar innehåller framför allt tryckta böcker, men här finns även exlibris, bild- och planschmaterial samt artefakter av olika slag.

Hitta och beställa ur samlingarna

Specialsamlingarna finns på Humanistiska biblioteket och Biomedicinska biblioteket. De flesta samlingarna är placerade i slutna magasin, och mycket av materialet är inte sökbart i Supersök. För att ta reda på hur du hittar och beställer fram materialet får du istället gå till bibliotekets informationssidor för respektive specialsamling. Där finns också kontaktuppgifter för att få hjälp.

Specialläsesalen

På Humanistiska biblioteket finns en specialläsesal som är avsedd för studier av universitetsbibliotekets mest ömtåliga och värdefulla material. Här kan du läsa handskrifter och rariteter.

Om specialläsesalen

Kontakta oss om specialsamlingarna

Kontakta oss om du har frågor om specialsamlingarna.

  • Beskriv din fråga