20 minuter för forskare: Grunder i sökteknik (på engelska)

Tisdag 12 mars, kl. 08:15

Välkommen till en introduktion av sökteknik i artikeldatabaser. Vi går igenom hur du kan bryta ner en sökfråga i söktermer och redogör för hur du kan använda booleska operatorer.

Om evenemanget

Detta evenemang i serien 20 minuter för forskare arrangeras av Samhällsvetenskapliga biblioteken och teamet för Publicering och bibliometri. Under 20 minuter rekommenderar vi verktyg och tjänster som kan underlätta ditt liv som forskare. Forskare och doktorander oavsett fakultet är välkomna att delta.

Tillfället hålls på engelska. Ingen föranmälan behövs. Tillfället filmas inte.

Om du inte har möjlighet att delta men är intresserad av ämnet, kontakta oss på forskarservice@ub.gu.se. Vi arrangerar gärna ett separat tillfälle för grupper av forskare.

Fler evenemang inom serien 20 minuter för forskare

  • Serie: 20 minuter för forskare
  • Evenemangstyp: Webbinarium
  • Språk: Endast engelska
  • Målgrupp: Forskare och doktorander

Fler tillfällen

Zoom
Språk: Endast engelska