20 minuter för forskare: Söka svensk och nordisk forskning (på engelska)

Tisdag 26 mars, kl. 08:15

Inte all forskning går att hitta i de stora internationella databaserna. Vid det här tillfället tittar vi närmare på sökverktyg som kan användas för att hitta publikationer av forskare verksamma i de nordiska länderna. Här inkluderas forskning på svenska och övriga nordiska språk.

Om evenemanget

Detta evenemang i serien 20 minuter för forskare arrangeras av Samhällsvetenskapliga biblioteken och teamet för Publicering och bibliometri. Under 20 minuter rekommenderar vi verktyg och tjänster som kan underlätta ditt liv som forskare. Forskare och doktorander oavsett fakultet är välkomna att delta.

Tillfället hålls på engelska. Ingen föranmälan behövs. Tillfället filmas inte.

Om du inte har möjlighet att delta men är intresserad av ämnet, kontakta oss på forskarservice@ub.gu.se. Vi arrangerar gärna ett separat tillfälle för grupper av forskare.

Fler evenemang inom serien 20 minuter för forskare

  • Serie: 20 minuter för forskare
  • Evenemangstyp: Webbinarium
  • Språk: Endast engelska
  • Målgrupp: Forskare och doktorander

Fler tillfällen

Zoom
Språk: Endast engelska