20 minuter för forskare: Sökmotorer som använder artificiell intelligens, AI (på engelska)

Tisdag 13 februari, kl. 08:15

Ett stort antal akademiska sökmotorer har lanserats som förlitar sig på AI istället för sökning på nyckelord (t.ex. Perplexity och Elicit.org). Dessa sökmotorer erbjuder möjligheter när det gäller sökning, men även utmaningar. Vid det här tillfället kommer vi att visa några verktyg och diskutera hur de kan användas.

Om evenemanget

Detta evenemang i serien 20 minuter för forskare arrangeras av Samhällsvetenskapliga biblioteken och teamet för Publicering och bibliometri. Under 20 minuter rekommenderar vi verktyg och tjänster som kan underlätta ditt liv som forskare. Forskare och doktorander oavsett fakultet är välkomna att delta.

Tillfället hålls på engelska. Ingen föranmälan behövs. Tillfället filmas inte.

Om du inte har möjlighet att delta men är intresserad av ämnet, kontakta oss på forskarservice@ub.gu.se. Vi arrangerar gärna ett separat tillfälle för grupper av forskare.

Fler evenemang inom serien 20 minuter för forskare

  • Serie: 20 minuter för forskare
  • Evenemangstyp: Webbinarium
  • Språk: Endast engelska
  • Målgrupp: Forskare och doktorander