Drop-in om talböcker

Måndag 25 januari, kl. 15:00 - 17:00

Studenter med läsnedsättning har rätt till anpassad kurslitteratur. Välkommen till universitetsbibliotekets drop-in i Zoom där vi berättar mer om talböcker, programvaror och lässtudio.

  • Vi ger tips hur du laddar ner talböcker och lyssnar på dem
  • Vi visar hur du hämtar stödprogram från Studentportalen
  • Vi berättar mer om vilken service vi ger och svarar på frågor

Anslut till vår drop-in genom att klicka på denna Zoomlänk: https://gu-se.zoom.us/j/69691704736

Välkommen till drop-in!

  • Serie: Studera med stödprogram
  • Evenemangstyp: Webinarium
  • Målgrupp: Studenter