Få kontroll över dina referenser

Torsdag 8 april, kl. 12:30

EndNote och Zotero är två program som hjälper dig att samla in och organisera dina referenser så att du kan skapa en litteraturlista och referenser i text på ett korrekt sätt.

20-minuters lunchföreläsning i Zoom

  • Evenemangstyp: Webinarium
  • Språk: Endast engelska
  • Målgrupp: Studenter

Fler tillfällen

Zoom
Språk: Endast engelska