Förstå hur dina publikationer utvärderas

Torsdag 14 december, kl. 13:00 - 15:00
Zoom, länk skickas till registrerade deltagare

Under din forskningskarriär kommer dina publikationer att mätas och utvärderas, både nationellt och internationellt, utifrån var de publicerats, hur de citeras och var de finns indexerade.

Kom till workshoppen för att lära dig mer om hur publiceringsmått som h-index och journal impact factors kan (eller inte bör) användas och prova några av de verktyg som används för att ta fram måtten.

Om evenemanget

Samhällsvetenskapliga biblioteken erbjuder en workshop för doktorander som har börjat tänka på var de ska publicera sig och på sin framtida karriär.

Workshoppen använder tekniker för aktivt lärande. Välj om du vill delta på plats eller i Zoom (två olika datum). Workshoppen ges på engelska.

För att underlätta aktivt lärande under workshoppen kommer du att behöva förbereda (lite) inför workshoppen. Du kommer att få instruktioner efter registrering.

Workshoppen har fokus på de forskningsområden som finns vid fakulteterna för IT, Samhällsvetenskap och Utbildningsvetenskap samt vid Handelshögskolan.

  • Serie: Samhällsvetenskapliga bibliotekens doktorandworkshoppar
  • Evenemangstyp: Workshop
  • Språk: Endast engelska
  • Målgrupp: Doktorander