Invigning av jubileumsutställning

Tisdag 30 maj, kl. 16:30 - 18:30
Humanistiska biblioteket

Här och nu – där och då: Jubileumsutställningens moderna visualisering kring Näckrosdammen 1923.

Om utställningen

Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 var en imponerande manifestation av den trehundraåriga stadens roll och betydelse för nationell och internationell handel, teknik och kultur. Det historiska perspektivet till trots var blicken främst riktad mot samtiden och framtiden – allt i en anda av optimism och tillförsikt. Vad som också utmärkte utställningen var dess genomtänkta och ambitiösa kommunikation. Med hjälp av modern grafik, typografi, fotografi och film spreds utställningsbudskapen genom album, vykort, affischer, broschyrer och andra trycksaker. Eftersom Göteborg ville vara del av ett världsomspännande sammanhang låg fokus på den internationella publiken.

Denna sida av det omfattande projektet, som ägde rum för precis 100 år sedan på den plats där UB och HUM ligger idag, är temat för utställningen Här och nu – där och då: Jubileumsutställningens moderna visualisering 1923. I montrar och på skärmar presenteras en koncentrerad bild av hur text och bild samverkade för att sprida kännedom om Göteborgs historia, samtid och framtidsdrömmar.

Välkommen att ta del av hur text och bild samverkade för att sprida kännedom om Göteborgs historia, samtid och framtidsdrömmar för 100 år sedan!

Utställningen pågår 30 maj–19 november.

Arrangörer

GPS 400: Centrum för samverkande visuell forskning 
Hasselbladstiftelsen 
HDK–Valand – Högskolan för konst och design
Språkbanken text 
Göteborgs universitetsbibliotek

  • Evenemangstyp: Utställning