Lyckas med ämnessökningar (på engelska)

Torsdag 12 oktober, kl. 13:00 - 15:00
Pedagogiska biblioteket, Campus Pedagogen, Hus A

Hur hittar du litteratur som är relevant för ditt forskningsområde? Eller verifierar att ingen annan har publicerat på ditt ämne tidigare? I den här workshoppen tar vi upp hur ett ämne kan förvandlas till en effektiv sökning i en ämnesdatabas. Vi fokuserar på strategier och tekniker som du kan använda för ditt eget ämne.

Om evenemanget

Samhällsvetenskapliga biblioteken erbjuder en workshop för doktorander som är i färd med att påbörja sin litteraturöversikt, skriva sin avhandlingsplan eller känner att de behöver en genomgång av hur informationssökning i ämnesdatabaser går till.

Workshoppen använder tekniker för aktivt lärande och du kommer att få tillgång till material i Canvas som du kan kika på i förväg. Workshoppen hålls i Zoom och ges på engelska.

Workshoppen har fokus på de forskningsområden som finns vid fakulteterna för IT, Samhällsvetenskap och Utbildningsvetenskap samt vid Handelshögskolan.

Se fler evenemang i serien Samhällsvetenskapliga bibliotekets doktorandworkshoppar

  • Serie: Samhällsvetenskapliga bibliotekens doktorandworkshoppar
  • Evenemangstyp: Workshop
  • Språk: Endast engelska
  • Målgrupp: Doktorander