Lyckas med din ämnessökning

Onsdag 22 november, kl. 13:00 - 15:00
Zoom, länk skickas till registrerade deltagare.

Hur hittar du litteratur som är relevant för ditt forskningsområde? Eller verifierar att ingen annan har publicerat på ditt ämne tidigare? I den här workshoppen tar vi upp hur ditt ämne kan förvandlas till en effektiv sökning i en ämnesdatabas.

Om evenemanget

Samhällsvetenskapliga biblioteken erbjuder en workshop för doktorander som är i färd med att påbörja sin litteraturöversikt, skriva sin avhandlingsplan eller känner att de behöver en genomgång av hur informationssökning i ämnesdatabaser går till.

Workshoppen använder tekniker för aktivt lärande. Välj om du vill delta på plats eller i Zoom (två olika datum). Workshoppen ges på engelska.

För att underlätta aktivt lärande under workshoppen kommer du att behöva förbereda (lite) inför workshoppen. Du kommer att få instruktioner efter registrering.

Workshoppen har fokus på de forskningsområden som finns vid fakulteterna för IT, Samhällsvetenskap och Utbildningsvetenskap samt vid Handelshögskolan.

  • Serie: Samhällsvetenskapliga bibliotekens doktorandworkshoppar
  • Evenemangstyp: Workshop
  • Språk: Endast engelska
  • Målgrupp: Doktorander

Fler tillfällen

Pedagogiska biblioteket, Campus Pedagogen, Hus A
Språk: Endast engelska