Maximera dina strategier för informationssökning (på engelska)

Tisdag 19 mars, kl. 13:00 - 15:00
Zoom

Mycket av den informationssökning en forskare bedriver handlar om att hålla sig uppdaterad om ny litteratur och om att hitta guldkornen.

Om evenemanget

I den här workshoppen identifierar vi några strategier och redskap som du kan använda för att hålla koll på och välja ut relevant forskning.

  • Att skapa alerts
  • Akademiska sociala nätverk
  • AI-verktyg för att skumma, sammanfatta och prata med texter
  • Redskap för att kartlägga litteratur, t.ex. Research Rabbit och SciSpace

Samhällsvetenskapliga biblioteken erbjuder en workshop för doktorander som är i färd med att påbörja sina projekt eller har hållit på ett tag. Workshoppen ger dig tips på hur du kan omvärldsbevaka ny forskning inom ditt område utan att söka i ämnesdatabaser.

Workshoppen använder tekniker för aktivt lärande och du kommer att få tillgång till material i Canvas som du kan kika på i förväg. Välj om du vill delta på plats eller i Zoom (två olika datum). Workshoppen ges på engelska.

Workshoppen har fokus på de forskningsområden som finns vid fakulteterna för IT, Samhällsvetenskap och Utbildningsvetenskap samt vid Handelshögskolan.

Se fler evenemang i serien Samhällsvetenskapliga bibliotekets doktorandworkshoppar

  • Serie: Samhällsvetenskapliga bibliotekens doktorandworkshoppar
  • Evenemangstyp: Workshop
  • Språk: Endast engelska
  • Målgrupp: Doktorander