Studentsnabben: Open Access – vetenskap efter dina studier

Onsdag 24 maj, kl. 12:30

Vi kommer att introducera några verktyg som är särskilt användbara för att söka efter vetenskapliga publikationer med öppen tillgång.

Du kan komma åt dessa publikationer även om universitetet inte prenumererar på dem eller när du inte längre är student. Verktygen vi kommer visa kan hjälpa dig att hitta och läsa forskningspublikationer för att stödja dig i din framtida yrkesroll.

Om evenemanget

Föreläsningen ges på svenska vid Hälsovetarbackens bibliotek, och du kan även delta via Zoom. Föreläsningen ges på svenska och engelska i Zoom:

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Seminarium
  • Språk: Endast engelska
  • Målgrupp: Studenter

Fler tillfällen

Zoom eller Hälsovetarbackens bibliotek