Sök dig bortom Google Scholar

Torsdag 26 oktober, kl. 13:00 - 15:00
Pedagogiska biblioteket, Campus Pedagogen, Hus A

Google Scholar använd på rätt sätt kan vara användbar. Men det finns en mängd andra databaser – mer specialiserade vad gäller innehåll och hur sökningen genomförs – som du som doktorand kan ha nytta av för att hitta litteratur och material som stödjer din forskning.

Så varför ska du söka dig bortom Google Scholar? Delta i workshoppen för att lära dig mer om hur olika typer av databaser kan vara till hjälp för att identifiera nya, relevanta studier och stärka din forskning.

Om evenemanget

Samhällsvetenskapliga biblioteken erbjuder en workshop för doktorander som är i färd med att påbörja sin litteraturöversikt, skriva sin avhandlingsplan eller känner att de behöver en genomgång av informationssökning i olika databaser med forskningslitteratur.

Workshoppen använder tekniker för aktivt lärande. Välj om du vill delta på plats eller i Zoom (två olika datum). Workshoppen ges på engelska.

Du kommer att behöva läsa lite som förberedelse inför workshoppen, ca 90 minuter. Länkar skickas till dig när du har registrerat dig.

Workshoppen har fokus på de forskningsområden som finns vid fakulteterna för IT, Samhällsvetenskap och Utbildningsvetenskap samt vid Handelshögskolan.

  • Serie: Samhällsvetenskapliga bibliotekens doktorandworkshoppar
  • Evenemangstyp: Workshop
  • Språk: Endast engelska
  • Målgrupp: Doktorander