Studentsnabben: Akademiskt skrivande del 1

Onsdag 22 mars, kl. 12:30
Zoom

Britt Klintenberg och Anne Hsu Nilsson, språkhandledare vid ASK (Enheten för akademiskt språk), ger konkreta tips om hur du kan utveckla ditt akademiska skrivande.

Föreläsningen ges på svenska och engelska:

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Webbinarium
  • Målgrupp: Studenter