Studentsnabben: Hitta, identifiera och läsa vetenskapliga artiklar

Onsdag 15 februari, kl. 12:30
Zoom

Vi visar vad som kännetecknar en vetenskaplig artikel och hur du känner igen de olika typerna av artiklar. Vi guidar dig i hur du hittar vetenskapliga artiklar i relevanta databaser inom ditt ämne samt hur du bäst läser en artikel.

Föreläsningen ges på svenska och engelska:

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Webbinarium
  • Målgrupp: Studenter