Studentsnabben: Så funkar plattformen Complete Anatomy

Onsdag 8 februari, kl. 12:30

Complete Anatomy är en tredimensionell anatomisk lärplattform som låter dig studera den mänskliga anatomin in i minsta detalj. Vi berättar hur du kommer igång med den och hur den funkar!

Om evenemanget

Föreläsningen ges på svenska vid Hälsovetarbackens bibliotek, och du kan även delta via Zoom. Föreläsningen ges på svenska och engelska i Zoom:

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Hybridföreläsning
  • Språk: Endast svenska
  • Målgrupp: Studenter