Studentsnabben: Så funkar plattformen Complete anatomy

Onsdag 8 februari, kl. 12:30

Complete Anatomy är en tredimensionell anatomisk lärplattform som låter dig studera den mänskliga anatomin in i minsta detalj. Vi berättar hur du kommer igång med den och hur den funkar!

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Webbinarium
  • Språk: Endast svenska
  • Målgrupp: Studenter