Studentsnabben: Vad ska jag välja: EndNote eller Zotero?

Onsdag 3 maj, kl. 12:30
Zoom

Ska du skriva uppsats med en kursare eller ska du skriva själv? Använder du Google drive eller ett vanligt ordbehandlingsprogram? Kom och få tips på vilket refernshanteringsprogram som passar bäst för dina behov: EndNote eller Zotero?

Föreläsningen ges på svenska och engelska:

20-minuters lunchföreläsningar

Studentsnabben är universitetsbibliotekets öppna lunchföreläsningar för dig som är student. Här får du tips om informationssökning, ämnesdatabaser, referenshantering och annat du kan ha nytta av i dina studier.

Se fler öppna lunchföreläsningar för studenter

  • Serie: Studentsnabben
  • Evenemangstyp: Webbinarium
  • Målgrupp: Studenter