Visning av resursen SAGE Research Methods

Måndag 25 januari, kl. 14:15 - 15:45

Biomedicinska biblioteket erbjuder, i samarbete med SAGE Publishing, en visning av resursen SAGE Research Methods via Zoom. SAGE Datasets 1, är en delmodul på plattformen SAGE Research Methods som innehåller mer än 230 dataset från det samhällsvetenskapliga forskningsfältet.

Om SAGE

SAGE Datasets 1, är en delmodul på plattformen SAGE Research Methods som innehåller mer än 230 dataset från det samhällsvetenskapliga forskningsfältet. Resursen uppdateras årligen med nytt material. Dataset 1 stödjer både kvalitativa och kvantitativa analytiska metoder.

Med Sage datasets kan du som lärare ge studenterna relevanta exempel och bra introduktion till hur man analyserar riktig data med hjälp av statistiska programvaror. Dataseten har "teaching resources" som även är anpassade till programmet STATA (förutom SPSS mfl), som en del studenter använder.

Här hittar du SAGE: https://www.ub.gu.se/sv/databaser/sok/SAGE%20research%20methods

Visningen hålls via Zoom: https://sagepub.zoom.us/j/91516708389

Kontakt.
Kontakt och frågor till biblioteket: gm.egrupp@ub.gu.se
Frågor om eventet: Chloe Turner, on Chloe.Turner@sagepub.co.uk

  • Evenemangstyp: Webinarium
  • Språk: Endast engelska