Användningsvillkor för e-resurser

Du har rätt att använda bibliotekets databaser, e-tidskrifter och e-böcker för dina studier, forskning eller undervisning. Kommersiell användning av e-resurserna är inte tillåten.

Allmänna villkor

Bibliotekets databaser, e-tidskrifter och e-böcker är avsedda för studier, forskning och undervisning. Det är inte tillåtet att använda e-resurserna för eget kommersiellt bruk eller för ett företags räkning. Ditt användarnamn och lösenord får inte spridas.

Leverantörer har rätt att stänga av tillgången till e-resurser för hela Göteborgs universitet vid överträdelse av avtalsvillkoren.

Så får du använda resurserna

Det är tillåtet att läsa och skriva ut enstaka artiklar och kapitel för eget bruk och för användning i undervisnings- eller forskningssammanhang.

  • Du får ladda ner enstaka artiklar och kapitel för att skicka vidare till kollegor inom Göteborgs universitet.
  • Du får länka till material, till exempel från GUL eller Canvas.
  • För lärare är det ofta tillåtet att använda enstaka artiklar och kapitel i kurskompendier (tryckta eller elektroniska).
  • Som forskare är det ofta tillåtet att dela med dig av enstaka artiklar och kapitel till kollegor vid andra lärosäten i vetenskapligt syfte (scholarly sharing).

Så får du inte använda resurserna

Det är aldrig tillåtet att använda e-resurserna för eget kommersiellt bruk eller för ett företags räkning. Du får inte heller:

  • Skriva ut eller ladda ner hela tidskriftsnummer eller böcker.
  • Systematiskt ladda ner eller skriva ut stora mängder material.
  • Sprida upphovsrättskyddat material.
  • Sälja eller vidaredistribuera material.

Villkor för specifika e-resurser

Villkoren för användning av material varierar beroende på förlag och leverantör. Du hittar detaljerad information om de villkor som gäller för varje databas i databaslistan.

Till databaslistan

Det finns också information om villkor för e-böcker hos enskilda förlag på vår sida om e-boksvillkor.

Om villkoren för användning av e-böcker

Så når du våra e-resurser

E-resurserna är, med några få undantag, tillgängliga inom hela Göteborgs universitets datornätverk och med distansåtkomst för studenter och anställda. Övriga besökare har tillgång till e-resurserna genom bibliotekens datorer.

Om åtkomst till våra e-resurser

Kontakta oss

Fråga oss om du är osäker på hur det är tillåtet att använda våra e-resurser.

  • Beskriv din fråga