Återupplev jubileumsutställningen 1923 med Jubileumsportalen

29 maj 2023

Världens största restaurang, minareter, ett fyrtorn och en linbana som gick från Näckrosdammen till Liseberg. Det är några av inslagen i jubileumsutställningen som ägde rum i Göteborg för hundra år sedan. Nu uppmärksammas utställningen på nytt inför Göteborgs 400-årsjubileum.

<none>

– Jubileumsutställningen var extremt spektakulär, säger Siska Humlesjö som arbetar i projektet Jubileumsportalen, ett samarbete mellan Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora (GRIDH) och Göteborgs universitetsbibliotek.

Utställningen invigdes i maj 1923 och omfattade stora delar av Göteborg. Ett flertal av dagens välkända byggnader och institutioner byggdes inför utställningen, som Liseberg, Götaplatsen, Göteborgs konstmuseum, Göteborgs botaniska trädgård, Naturhistoriska museet och Slottsskogsvallen. I Jubileumsportalen, som är en interaktiv karta, ska man kunna se var platserna ligger i förhållande till hur det ser ut i dag, för det mesta revs efter utställningen.

– Man byggde en modern fyr vid Näckrosdammen som man sedan rev. Linbanan försvann också. Minneshallen låg där Humanisten ligger i dag. Det var nog ganska provisoriska byggen som inte var tänkta att hålla så länge, säger Siska Humlesjö.

I utställningskatalogen från 1923 kan man läsa att Pellerins margarinfabrik erbjöd ”växt- grädd- och smörblandat, utdelas gratis på kex uti bolagets butik”. Där står också att det fanns ”nymodigheter som berg- och dalbana och hästdrivna karuseller” och en kälkbacke som gick att åka i året om. ”Barnens paradis” var en avdelning där man erbjöd sagoläsning under päronträden, mjölkbar och en vaktparad varje morgon. Det fanns också en badanläggning med ”nymodigheten dusch” samt frisör.

– Det är ett jättespännande material. Man blir fascinerad över hur ambitiös man var. I texterna beskrivs mycket om att Göteborg ska sättas på kartan som en framtida storstad – det är ganska självförhärligande. Men så hade utställningen också över fyra miljoner besökare. Det var mycket på den tiden då man inte kunde flyga och resa som idag.

I Jubileumsportalen finns de olika platserna utmärkta med foton och beskrivningar från utställningskatalogerna. Allt material kommer från Universitetsbiblioteket som har digitaliserat det och sedan har forskningsingenjörer på GRIDH byggt upp själva kartan och utvecklat gränssnittet. Siska Humlesjö har lagt in beskrivningarna av platserna. – En del hade varit roligt att se, som minareterna och linbanan. Men vi har i alla fall kvar Liseberg och konstmuseet.

Utforska Jubileumsportalen

Invigningen av utställningen "Här och nu – där och då: Jubileumsutställningens moderna visualisering kring Näckrosdammen 1923" äger rum den 30 maj kl 16.30–18.30 på Humanistiska biblioteket. Utställningen pågår 30 maj–19 november. Läs mer om den fysiska utställningen här: Invigning av Jubileumsutställning