Kriterium fortsätter växa

17 april 2019

Sedan starten 2016 har representanterna inom Kriterium ökat från sex lärosäten till nio. Det innebär nya möjligheter för Kriterium att spridas till fler och därigenom granska, publicera och sprida fler vetenskapliga böcker. Göteborgs universitetsbibliotek har en samordnande roll som värdorganisation.

Sedan starten 2016 har representanterna inom Kriterium ökat från sex lärosäten till nio. Det innebär nya möjligheter för Kriterium att spridas till fler och därigenom granska, publicera och sprida fler vetenskapliga böcker. Göteborgs universitetsbibliotek har en samordnande roll som värdorganisation.

Kriterium vill värna och utveckla den vetenskapliga boken som publiceringsform och är en plattform för publicering och granskning av vetenskapliga böcker open access. Genom att vara ett nationellt konsortium med fler medlemmar än tidigare finns större möjligheter för Kriterium att erbjuda sina tjänster till författare och förlag när det kommer till vetenskapliga böcker. Målet är både att stärka bokens status inom akademin, och att kvalitetsmärka svenska forskningsresultat med samma metod som används internationellt gällande tidskriftsartiklar.

Universitetsbiblioteket på Göteborgs universitet fungerar som en värdorganisation för Kriterium. Det innebär att de stöttar upp med nationell samordning och utveckling, bevakning av open access-frågor, daglig drift, digital plattform och support.

Kontaktperson för GU och nationell samordnare är Maja Pelling. Information om kontaktpersoner för respektive lärosäte finns att hitta på Kriteriums hemsida. Kontaktpersoner för respektive lärosäten

Läs mer om Kriterium