Studenternas galleri söker utställare inför höstterminen

2 maj 2023

Studenternas galleri på Samhällsvetenskapliga biblioteket söker nu utställare inför hösterminens konstutställning. Galleriet är ett kreativt inslag i studenternas studiemiljö, ett rum där studenter visar upp konst för andra studenter. Varje termin hängs en ny utställning på Studenternas galleri.

Idén till studenternas galleri kom när Samhällsvetenskapliga biblioteket flyttade till tillfälliga lokaler på Föreningsgatan och väggarna gapade tomma. 

– Galleriet ska skapa ett kreativt inslag i studenternas studiemiljö. Tanken är att galleriet ska ge studenterna ett avbrott för reflektion och eftertanke och kanske också skapa nya intryck och tankar. Vi vill också att studentgalleriet ska bidra till känslan att biblioteket är studenternas, säger Elin Nord bibliotekarie på Samhällsvetenskapliga biblioteket.  

Vill du ställa ut på Studenternas galleri? 

Nu söker vi utställare inför höstterminens utställning. Alla studenter registrerade vid Göteborgs universitet är välkomna att ansöka om att få ställa ut. Verken ska visa studentens privata konstnärliga verksamhet och inte vara kopplade till studierna.

Välkommen med din ansökan senast 16 juni!

Läs mer om Studenternas galleri och hur du kan anmäla intresse för att ställa ut 

Välkommen att besöka Studenternas galleri på Föreningsgatan 20!