Datorer med full tillgång till Svenska dagstidningar

Samhällsvetenskapliga och Humanistiska biblioteken har varsin publik dator med full tillgång till databasen Svenska dagstidningar från Kungliga biblioteket. Från dessa datorer når du artiklar i fulltext från över 400 digitaliserade dagstidningar från år 1645 fram till idag.

Kontakta oss för att boka en dagstidningsdator

Kontakta Samhällsvetenskapliga biblioteket eller Humanistiska biblioteket för att boka en av dagstidningsdatorerna. Alla kan boka två timmar åt gången. Forskare vid Göteborgs universitet kan boka fyra timmar åt gången, max tolv timmar per vecka.

Skriva ut från dagstidningsdatorerna

För att skriva ut från dagstidningsdatorerna behöver du ha ett bibliotekskort eller GU-kort och pengar på ditt utskriftskonto.

Om att skriva ut, skanna och kopiera