E-spika avhandling i Gupea

Innan du spikar din avhandling ska du registrera den i Gupea för e-spikning.

Instruktioner för att e-spika din avhandling

Din avhandling ska spikas i universitetsbyggnaden i Vasaparken och digitalt i databasen Gupea. Innan fakulteten kan e-spika din avhandling måste du registrera avhandlingen i Gupea.

Gör så här:

  1. Kontakta din fakultet för att få tillstånd att spika din avhandling. När du fått tillstånd skapar biblioteket ett konto åt dig i Gupea och skickar ett mejl till dig med instruktioner.
  2. Logga in i Gupea och följ bibliotekets instruktioner för att registrera avhandlingen.
  3. Fakulteten granskar och godkänner din registrering. Om något skulle vara fel får du ett meddelande så att du kan rätta till felen.
  4. Fakulteten publicerar, e-spikar, din avhandling i Gupea. Därmed blir avhandlingen tillgänglig för alla.

Det är bara publicering av abstract som är obligatorisk men samtliga fakulteter uppmuntrar till publicering av fulltext i Gupea. För doktorander vid Sahlgrenska Akademin är publicering av fulltext obligatorisk.

För en sammanläggningsavhandling gäller att pdf-filen ska endast innehålla avhandlingens kappa, inte de enskilda artiklarna.

De instruktioner du får av biblioteket finns även att ladda ner här:

Om du behöver komplettera i efterhand

Du kan inte själv ändra uppgifter om din avhandling i Gupea när e-spikningen är klar. Om du upptäcker att något är fel eller behöver kompletteras ska du därför kontakta biblioteket för att få hjälp.

Kontakta oss om e-spikning i Gupea

Kontakta biblioteket om du har frågor om registrering och e-spikning i Gupea.

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga