Granskning och publicering av böcker med Kriterium

Kriterium granskar och publicerar vetenskapliga monografier och antologier open access. Publicering i Kriterium sker alltid i samarbete med en annan utgivare.

Se utgivna böcker hos Kriterium

Kriterium värnar och utvecklar den vetenskapliga boken som publiceringsform. Målet är att stärka bokens status inom akademin, och att kvalitetsmärka vetenskapliga böcker med samma metod som används för tidskriftsartiklar.

Anledningar att publicera i Kriterium

Det finns flera goda skäl att publicera dig i Kriterium:

  • Boken sakkunniggranskas av oberoende granskare och får en kvalitetsmärkning.

  • Boken blir fritt tillgänglig digitalt, open access, genom Kriteriums plattform. Därigenom blir den också enkel att hitta för alla via Google och andra söktjänster.

  • Såväl böcker som kapitel i antologier får permanenta identifieringsnummer (DOI) och räknas med vid prestationsbaserad fördelning av forskningsanslag.

Så gör du för att bli publicerad i Kriterium

Anmäl ditt intresse att publicera i Kriterium till din utgivare, som kan vara ett förlag eller en skriftserie. Utgivaren kontaktar sedan Kriterium.

Utgivaren sköter produktionen och distributionen av din fysiska bok. Kriterium bidrar med den vetenskapliga granskningen av boken och gör den digitala versionen av boken öppet tillgänglig.

Läs mer om att publicera i Kriterium

Kostnad för att bli publicerad i Kriterium

Det kostar inget för dig som författare att publicera i Kriterium. Det är utgivaren av den fysiska boken som står för kostnaden för att publicera i Kriterium.

Kriteriums intäkter går till arvoden för granskare och vetenskapligt ansvarig samt till driften av den digitala review-plattform som Kriterium använder.

Läs mer om kostnader

Om Kriterium

Kriterium är ett samarbete mellan lärosäten och förlag och får stöd av Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga biblioteket. Göteborgs universitetsbibliotek fungerar som värdorganisation och ansvarar för nationell samordning, utveckling och support.

Läs mer om Kriterium

Kontakta Kriterium

Kontakta oss om du har frågor om granskning och open access-publicering av böcker: info@kriterium.se.

Maja Pelling är nationell samordnare för Kriterium och kontaktperson för Göteborgs universitet.

Kriteriums kontaktpersoner för alla lärosäten