Krav från finansiärer på open access-publicering

Svenska och internationella forskningsfinansiärer ställer olika krav på att forskningsresultat som de har finansierat ska publiceras open access.

Vad innebär kraven?

Forskningsfinansiärernas krav på open access-publicering innebär att du måste publicera ditt forskningsresultat öppet, antingen i en open access-tidskrift eller genom att parallellpublicera i ett öppet arkiv.

Olika finansiärer ställer olika krav på open access-publicering. Kraven kan exempelvis handla om att du måste publicera med en viss licens eller att du måste publicera din forskningsdata. Kraven kan också förändras över tid och variera för olika publikationstyper. Kontrollera de aktuella kraven från din finansiär.

Krav på maxlängd av embargo

Finansiärer ställer ofta krav på hur snabbt dina publicerade resultat måste finnas fritt tillgängliga, om du inte publicerar direkt i en open access-tidskrift.

Förlagen anger i sin tur en embargotid i sina villkor. Under embargotiden får du inte parallellpublicera och det innebär en fördröjning innan du kan göra dina forskningsresultat fritt tillgängliga.

Kontrollera därför att din finansiärs krav inte krockar med villkoren från det förlag du tänkt publicera hos.

Mer information om att parallellpublicera

Se krav i Sherpa Juliet

Du kan använda databasen Sherpa Juliet för att se vilka krav olika forskningsfinansiärer ställer på open access-publicering.

Till Sherpa Juliet

Open access-krav från några vanliga forskningsfinansiärer

Kontakta oss

Kontakta oss om forskningsfinansiärers krav på open access-publicering

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga