Så parallellpublicerar du

Du som publicerat din artikel i en prenumerationstidskrift kan parallellpublicera en fulltextkopia av artikeln i ett öppet arkiv, för att göra den tillgänglig open access.

Parallellpublicera i GUP

Parallellpublicera genom att ladda upp en fulltextkopia av ditt artikelmanus i universitetets publikationsdatabas GUP. Logga in med ditt x-konto.

Vad är parallellpublicering?

Parallellpublicering innebär att du först publicerar din artikel i en tidskrift. Därefter lägger du en fulltextkopia av artikeln i ett öppet arkiv. På detta sätt blir forskningresultaten fritt tillgängliga och du uppfyller open access-krav från din forskningsfinansiär utan extra kostnader.

Villkor från förlag vid parallellpublicering

När du publicerar en artikel i en traditionell prenumerationstidskrift innebär det i många fall att du ingår ett avtal med tidskriftsförlaget. Om du ska parallellpublicera en kopia av artikeln bör du därför kontrollera tidskriftsförlagets villkor för parallellpublicering.

Utformning och embargo

I förlagens villkor kan det finnas regler för när artikelkopian får publiceras och hur den ska utformas.

Några förlag tillåter parallellpublicering först efter en tids embargo, det vill säga med en fördröjning efter att artikeln publicerats i tidskriften.

Förlagens villkor för utformning handlar vanligtvis om att den artikelkopia du parallellpublicerar ska vara en så kallad post-print, en kvalitetsgranskad (peer review) manusversion helt utan koppling till tidskriftens layout.

Kontrollera villkor i Sherpa Romeo

För att reda på vad som gäller för parallellpublicering av just din artikel kan du söka upp din tidskrift i databasen Sherpa Romeo. Där finns information om villkoren hos många tidskrifter och förlag.

Till Sherpa Romeo

Om tidskriften inte finns i Sherpa Romeo kan du hitta information om upphovsrätt och villkor för parallellpublicering på tidskriftens eller förlagets egen webbplats.

Så parallellpublicerar du i GUP

Du som är verksam vid Göteborgs universitet kan publicera open access genom att parallellpublicera i universitetets publikationsdatabas GUP. Det är möjligt att parallellpublicera två typer av publikationer i GUP: artiklar och konferensbidrag.

Parallellpublicera genom att ladda upp en fulltextkopia av ditt artikelmanus i GUP. Logga in med ditt x-konto.

Till GUP

Ange publiceringsdatum

När du laddar upp kopian ska du ange embargotid för publicering i GUP. Det innebär att du ska välja från vilket datum din kopia ska vara tillgänglig i GUP.

Kontrollera förlagets villkor för parallellpublicering om du är osäker på vad som gäller angående embargotid. Jämför också med de krav din finansiär ställer på OA-publicering.

Krav från finansiärer på OA-publicering

Kontakta oss om parallellpublicering

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga