Så parallellpublicerar du

Om du publicerat forskningsresultat i en kanal som inte är öppet tillgänglig kan du parallellpublicera en fulltextkopia av texten i ett öppet repositorium för att göra den öppet tillgänglig. Du uppfyller då forskningsfinansiärers open access-krav utan extra kostnader och ökar dina forskingsresultats synlighet i sökmotorer.

Parallellpublicera i Gupea

Du som är verksam vid Göteborgs universitet kan publicera open access genom att parallellpublicera i universitetets repositorium Gupea.

Skicka din fulltextkopia till gupea@ub.gu.se, för att parallellpublicera dokumentet i Gupea. Fulltextkopian kan till exempel vara ett manus till en artikel i en prenumerationstidskrift, ett paper i ett konferensproceeding eller ett bokkapitel.

Ange publiceringsdatum

När du skickar in kopian kan du ange embargotid för publicering om det finns en sådan. Det innebär att du kan välja från vilket datum din kopia ska vara tillgänglig i repositoriet.

Kontrollera förlagets villkor för parallellpublicering om du är osäker på vad som gäller angående embargotid. Jämför också med de krav din finansiär ställer på OA-publicering.

Krav från finansiärer på OA-publicering

Villkor från förlag vid parallellpublicering

När du publicerar en text innebär det i många fall att du ingår ett avtal med förlaget. Om du ska parallellpublicera en kopia av texten bör du därför kontrollera förlagets villkor för parallellpublicering.

Utformning och embargo

I förlagens villkor kan det finnas regler för när artikelkopian får publiceras och hur den ska utformas.

Några förlag tillåter parallellpublicering först efter en tids embargo, det vill säga med en fördröjning efter att artikeln publicerats i tidskriften.

Förlagens villkor för utformning handlar vanligtvis om att den kopia du parallellpublicerar ska vara en så kallad post-print (Author’s Accepted Manuscript), en kvalitetsgranskad (peer reviewed) manusversion helt utan koppling till tidskriftens layout.

Kontrollera villkor i Sherpa Romeo

För att reda på vad som gäller för parallellpublicering av tidskriftsartiklar kan du söka upp din tidskrift i databasen Sherpa Romeo. Där finns information om villkoren hos många tidskrifter och förlag.

Till Sherpa Romeo

Om tidskriften inte finns i Sherpa Romeo kan du hitta information om upphovsrätt och villkor för parallellpublicering på tidskriftens eller förlagets egen webbplats eller i det copyright-avtal du har skrivit under.

Kontakta oss om parallellpublicering

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga