Vad är open access?

Open access är ett internationellt vedertaget begrepp som innebär fri tillgång till digitalt publicerad information, ofta vetenskapligt material.

Öppen publicering för fri tillgång

Traditionellt har forskningsresultat, framför allt artiklar, publicerats i tidskrifter med höga prenumerationsavgifter. För att läsare ska kunna ta del av innehållet i prenumerationstidskrifter måste de tillhöra ett universitet eller annan aktör som betalar för tillgång till tidskrifterna.

Grundtanken med open access är att all offentligt finansierad forskning ska vara tillgänglig för alla. Open access-publicering innebär att författare publicerar sina forskningsresultat på sätt som gör dem öppna för alla att läsa utan kostnad.

Läs mer om vad open access är

Om att hitta fritt tillgängliga artiklar

Dela artiklar mellan forskare

Forskare kan få tillåtelse att dela artiklar med varandra som inte är öppet tillgängliga om förlaget som publicerat artikeln ger sin tillåtelse. På webbplatsen Sherpa/Romeo kan du se vilka villkor som gäller för förlagen. Detta kallas "scholarly sharing" och sker ofta på sociala plattformar för forskare, som ResearchGate och Academia.edu.

Kontakta oss om open access

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga