Artiklar

Artiklar publiceras vanligtvis i tidskrifter eller tidningar. Du hittar artiklar i Supersök och i ämnesdatabaser. Artiklar i open access-tidskrifter finns fritt tillgängliga på webben.

Hitta artiklar i Supersök

Supersök söker i många databaser och täcker alla ämnesområden och publikationstyper. Därför fungerar Supersök bra när du behöver hitta en specifik artikel, eller när du snabbt vill se om det finns artiklar inom ett ämne. Filtrera på Tidskriftsartiklar för att avgränsa din sökning.

Hitta artiklar i databaser

Använd bibliotekets ämnesspecifika databaser när du vill hitta flera artiklar inom ett visst forskningsområde. Ämnesdatabaserna innehåller många olika tidskrifter inom ett ämne. Välj först den databas som passar ditt område, och använd sedan databasens anpassade sökfunktioner för att hitta relevanta artiklar.

Till databaslistan

Databaserna innehåller både artiklar i fulltext och referenser till artiklar. Om du följer länken FIND@GU får du reda på om tidskriften finns i fulltext eller i tryckt form. Länken ser ut så här:

Pil med text: find@GU

Hitta vetenskapliga artiklar (peer review)

Vetenskapliga artiklar har gått igenom en granskning (peer review) innan publicering. Granskningen utförs av experter inom ämnesområdet, för att säkerställa att artikeln håller hög vetenskaplig kvalitet.

Använd ämnesdatabaserna när du vill hitta flera vetenskapliga artiklar inom ett ämne. Där avgränsa din sökning till endast vetenskapliga artiklar, och använda databasernas specialiserade sökfunktioner för att få ett bra resultat.

Komma åt artiklar i fulltext

Du som är student eller anställd har tillgång till artiklar i fulltext genom universitetets nätverk, eller genom att logga in med ditt GU-konto om du befinner dig utanför campus. Alla som besöker universitetsbiblioteket kan använda våra datorer för att komma åt artiklar i fulltext.

Om att komma åt e-resurser utanför universitets nätverk

Komma åt tryckta tidskrifter

En del av bibliotekens tryckta tidskrifter finns i bibliotekens öppna hyllor, tillgängliga för dig att hämta och låna själv. Äldre tidskriftsnummer finns i stängda magasin. Dessa måste du beställa fram.

Låna och beställa på biblioteket

Hitta fritt tillgängliga artiklar

Artiklar som publiceras open access är fritt tillgängliga, du behöver alltså inte vara kopplad till något universitet för att få tag på och läsa dessa artiklar. Du hittar open access-publicerade artiklar i bibliotekets databaser men också öppet på webben. Du kan ladda ned och använda dig av tillägg i webbläsaren, så kallade plugins, för att lättare hitta tillgängliga artiklar på webben.

Öppna söktjänster och plugins

Open access button

Om du har hittat en låst artikel som biblioteket inte ger dig tillgång till, kan du använda dig av tillägget Open Access Button i din webbläsare. Då kan du skicka en förfrågan till artikelförfattaren om att placera artikeln i ett öppet vetenskapligt arkiv.

Läs mer om open access

Artiklar i dagstidningar

Tidningsartiklar finns på mikrofilm eller i fulltext. Du kan söka efter tidningsartiklar i bibliotekets databaser inom dagspress.

Hitta dagstidningar och tidningsartiklar

Om vi inte har artikeln du behöver

Om du behöver en artikel som inte finns på universitetsbiblioteket kan du beställa en kopia av artikeln. Vi skickar då efter kopian från ett annat bibliotek, och meddelar dig när du kan hämta den.

Om beställning av artiklar

Kontakta oss om artiklar

Kontakta oss om du behöver hjälp med att hitta artiklar.

  • Beskriv din fråga