Dagstidningar och tidningsartiklar

Tidningsartiklar hittar du i våra databaser inom dagspress. Dagstidningar i sin helhet finns i digitaliserad form, på mikrofilm samt i vissa fall i tryckt form på några av våra bibliotek.

Hitta tidningsartiklar i databaser

Biblioteket har flera databaser inom dagspress som innehåller tidningsartiklar i fulltext och referenser till artiklar. Databaserna täcker olika tidsperioder och olika dagstidningar. Se beskrivning av respektive databas för att välja rätt.

Komma åt databaser

Du som är student eller anställd har tillgång till databaserna genom universitetets nätverk, eller genom att logga in med ditt GU-konto om du befinner dig utanför campus. Alla som besöker universitetsbiblioteket kan använda våra datorer för att komma åt databaserna.

Om att komma åt e-resurser utanför universitets nätverk

Hitta digitaliserade dagstidningar

Databasen Svenska tidningar innehåller digitaliserade dagstidningar från närmare 1500 titlar från år 1645 fram till nutid. Databasen innehåller inte tidningar från de senaste fyra månaderna. Tidningar som är äldre än 100 år är fritt tillgängliga direkt i databasen.

Tidningar yngre än 100 år kan av upphovsrättsskäl endast läsas på speciella datorer som har full tillgång till databasen. Det finns en sådan dator på Ekonomiska biblioteket, och en på Humanistiska biblioteket samt en på Samhällsvetenskapliga biblioteket. Kontakta biblioteken för att boka en av datorerna.

Om datorer med full tillgång till Svenska tidningar

Hitta dagstidningar på mikrofilm

Universitetsbiblioteket har många dagstidningar på mikrofilm placerade på Samhällsvetenskapliga biblioteket Vasagatan. I mikrofilmssamlingen finns nästan alla svenska dagstidningar, cirka 850 titlar. De flesta är mikrofilmade från 1979 till och med 2013. Du kan kontrollera om vi har en viss tidning på mikrofilm genom att söka på tidningens titel i Supersök.

Till Supersök

Från och med den 3 juni har Samhällsvetenskapliga biblioteket sommarstängt. Mikrofilmade dagstidningar kan beställas till Ekonomiska biblioteket för användning där.

Beställ mikrofilmade tidningar från Samhällsvetenskapliga biblioteket

Hitta äldre tryckta dagstidningar

Samlingar med äldre tyckta dagstidningar finns på Samhällsvetenskapliga biblioteket och Humanistiska biblioteket.

Samhällsvetenskapliga bibliotekets äldre tryck

Samhällsvetenskapliga biblioteket har ett antal äldre tryckta dagstidningar som endast plockas fram för forskare. Dessa tidningar är i Supersök märkta "Tidningslägg" och måste beställas fram i förväg. Det beställda materialet levereras till Humanistiska biblioteket. Observera att det kan ta upp till tio dagar innan materialet finns tillgängligt på Humanistiska biblioteket.

Beställ äldre tryckta dagstidningar från Samhällsvetenskapliga biblioteket

Humanistiska bibliotekets äldre tryck

Humanistiska bibliotekets äldre tryckta dagstidningar kan beställas fram i Katalog -1957. Humanistiska biblioteket har ett antal äldre tryckta dagstidningar från mitten av 1700-talet och framåt. Dessa dagstidningar är i original och ofta i ömtåligt skick. De är därför placerade i stängda magasin och får bara läsas i läsesalen.

Hitta fakta om dagstidningar

Om du behöver fakta om svenska dagstidningar, till exempel politisk färg eller tryckort, kan du använda Kungliga bibliotekets tjänster Gamla och Nya Lundstedt. De innehåller information om dagstidningar från år 1645 fram till idag.

Gamla Lundstedt (1645 -1899)
Nya Lundstedt (1900 - idag)

Använd databasen World Press Trends för att hitta statistik och fakta om olika länders dagspress.

World Press Trends

Om vi inte har det du behöver

Om Göteborgs universitetsbibliotek inte har den dagstidning du behöver går det bra att beställa ett fjärrlån av dagstidningen på mikrofilm. Om det är en tidningsartikel du behöver kan du beställa en kopia av artikeln.

Om att beställa fjärrlån och artiklar

Kontakta oss om dagstidningar

Kontakta Samhällsvetenskapliga biblioteket om du har frågor om dagstidningar i databaser eller på mikrofilm.

  • Din fråga kommer att besvaras med e-post av bibliotekspersonal under kontorstid, måndag – fredag. Under helgen kan du kontakta oss via telefon.


    Beskriv din fråga