Dagstidningar och tidningsartiklar

Tidningsartiklar hittar du i våra databaser inom dagspress. Dagstidningar i sin helhet finns i digitaliserad form, på mikrofilm samt i vissa fall i tryckt form på några av våra bibliotek. Observera att tillgången till Samhällsvetenskapliga bibliotekets mikrofilmer och äldre tryck är begränsad, med anledning av pågående Västlänksarbete.

Hitta tidningsartiklar i databaser

Biblioteket har flera databaser inom dagspress som innehåller tidningsartiklar i fulltext och referenser till artiklar. Databaserna täcker olika tidsperioder och olika dagstidningar. Se beskrivning av respektive databas för att välja rätt.

Komma åt databaser

Du som är student eller anställd har tillgång till databaserna genom universitetets nätverk, eller genom att logga in med ditt GU-konto om du befinner dig utanför campus. Alla som besöker universitetsbiblioteket kan använda våra datorer för att komma åt databaserna.

Om att komma åt e-resurser utanför universitets nätverk

Hitta digitaliserade dagstidningar

Databasen Svenska dagstidningar innehåller digitaliserade dagstidningar från närmare 1500 titlar från år 1645 fram till nutid. Databasen innehåller inte tidningar från de senaste fyra månaderna. Tidningar som är äldre än 115 år är fritt tillgängliga direkt i databasen.

Tidningar yngre än 115 år kan av upphovsrättsskäl endast läsas på speciella datorer som har full tillgång till databasen. Det finns en sådan dator på Ekonomiska biblioteket, och en på Humanistiska biblioteket samt en på Samhällsvetenskapliga biblioteket. Kontakta biblioteken för att boka en av datorerna.

Om datorer med full tillgång till Svenska dagstidningar

Hitta mikrofilmade och äldre tryckta dagstidningar

Tillgången till Samhällsvetenskapliga bibliotekets mikrofilmer och äldre tryckta dagstidningar (tidningslägg) är tillfälligt begränsad, eftersom bibliotekets lokaler är tillfälligt stängda på grund av Västlänkens byggarbete. Det är möjligt att istället beställa fram materialet till Humanistiska biblioteket, under förutsättning att det inte finns att tillgå i digital form.

Tips! Du kan själv se om innehållet i tidningsläggen och mikrofilmerna finns åtkomligt digitalt via databaserna Svenska dagstidningar och Mediearkivet. Det är också möjligt att beställa kopior ur tidningslägg från Kungliga biblioteket i Stockholm.

Beställa fram tidningslägg och mikrofilmer

Tidningslägg kan endast beställas av forskare och medarbetare vid Göteborgs universitet. När det gäller mikrofilmer kan de beställas fram av alla. Du som inte är forskare på GU behöver ha ett bibliotekskort för att kunna beställa. Detta kan du få hjälp att skaffa på något av våra bibliotek. Det beställda materialet levereras till Humanistiska biblioteket. Observera att det kan ta upp till tio dagar innan materialet finns tillgängligt på Humanistiska biblioteket.

Beställ mikrofilmer och tidningslägg

Humanistiska bibliotekets äldre tryck

Humanistiska bibliotekets äldre tryckta dagstidningar kan beställas fram som vanligt i Katalog -1957. Humanistiska biblioteket har ett antal äldre tryckta dagstidningar från mitten av 1700-talet och framåt. Dessa dagstidningar är i original och ofta i ömtåligt skick. De är därför placerade i stängda magasin och får bara läsas i läsesalen.

Hitta fakta om dagstidningar

Om du behöver fakta om svenska dagstidningar, till exempel politisk färg eller tryckort, kan du använda Kungliga bibliotekets tjänster Gamla och Nya Lundstedt. De innehåller information om dagstidningar från år 1645 fram till idag.

Gamla Lundstedt (1645 -1899)
Nya Lundstedt (1900 - idag)

Använd databasen World Press Trends för att hitta statistik och fakta om olika länders dagspress.

World Press Trends

Om vi inte har det du behöver

Om Göteborgs universitetsbibliotek inte har den dagstidning du behöver går det bra att beställa ett fjärrlån av dagstidningen på mikrofilm. Om det är en tidningsartikel du behöver kan du beställa en kopia av artikeln.

Om att beställa fjärrlån och artiklar

Kontakta oss om dagstidningar

Kontakta Samhällsvetenskapliga biblioteket om du har frågor om dagstidningar i databaser eller på mikrofilm.

  • Beskriv din fråga