Dagstidningar och tidningsartiklar

Biblioteket ger dig tillgång till dagstidningar i databaser, på mikrofilm och i tryckt form.

Hitta tidningsartiklar i databaser

Biblioteket har flera svenska och internationella databaser som innehåller både tidningsartiklar i fulltext och referenser till tidningsartiklar. Databaserna inom dagspress täcker olika tidsperioder och olika dagstidningar. Se respektive databas beskrivning för att välja rätt för din sökning.

Om du inte hittar artikeln i fulltext

Det finns tidningsartiklar som inte går att läsa i fulltext i databaserna. Om du vill läsa dessa artiklar i sin helhet kan du söka i Svenska dagstidningar eller Artikelsök efter till exempel ämne, namn eller händelse för att få en referens till dagstidning och datum. Besök sedan Samhällsvetenskapliga biblioteket och leta upp artikeln på mikrofilm eller använd datorn med särskild tillgång till fulltextartiklar. Läs mer om datorn längre ner.

Komma åt databaser

Du som är student eller anställd har tillgång till databaserna genom universitetets nätverk, eller genom att logga in med ditt GU-konto om du befinner dig utanför campus. Alla som besöker universitetsbiblioteket kan använda våra datorer för att komma åt databaserna.

Om att komma åt e-resurser utanför universitets nätverk

Hitta en dagstidning på biblioteket

Universitetsbiblioteket har många dagstidningar på mikrofilm och i tryckt form. Kontrollera om universitetsbiblioteket har dagstidningen genom att söka på tidningens titel i Supersök. Använd Katalog -1957 för att hitta äldre dagstidningar.

Till Supersök
Till Katalog -1957

Datorer med full tillgång till Svenska dagstidningar

På Samhällsvetenskapliga biblioteket och Humanistiska biblioteket finns särskilda datorer som har full tillgång till Kungliga bibliotekets söktjänst Svenska dagstidningar. Från dessa datorer når du artiklar i fulltext från över 400 digitaliserade dagstidningar mellan åren 1645 till och med idag.

Alla kan boka dessa datorer två timmar åt gången. Forskare vid Göteborgs universitet kan boka fyra timmar åt gången, max tolv timmar per vecka. Boka datorerna genom att kontakta Samhällsvetenskapliga biblioteket  eller Humanistiska biblioteket.

För att skriva ut från datorn behöver du ha ett bibliotekskort eller GU-kort och pengar på ditt utskriftskonto.

Om att skriva ut, skanna och kopiera

Artiklar som är äldre än 115 år är fritt tillgängliga och nås från alla datorer via Svenska dagstidningar.

Dagstidningar på mikrofilm

De flesta av universitetsbibliotekets dagstidningar finns i form av mikrofilmer på Samhällsvetenskapliga biblioteket. Du kan själv hämta mikrofilmerna från hyllan och läsa dem i bibliotekets mikrofilmsläsare. För att skanna, spara ner eller skriva ut från en mikrofilm måste du använda bibliotekets mikrofilmsskanner. Mikrofilmssamlingen och utrustningen är öppen för alla när biblioteket är öppet.

Samhällsvetenskapliga bibliotekets öppettider

Tryckta dagstidningar

Humanistiska biblioteket har ett antal äldre tryckta dagstidningar från mitten av 1700-talet och framåt. Dessa dagstidningar är i original och ofta i ömtåligt skick. De är därför placerade i stängda magasin och får bara läsas i läsesalen. Samhällsvetenskapliga biblioteket har också ett antal äldre tryckta dagstidningar som endast plockas fram för forskare. Kontakta biblioteken för att få hjälp att beställa fram dessa äldre dagstidningar.

Humanistiska biblioteket
Samhällsvetenskapliga biblioteket

Om vi inte har dagstidningen du behöver

Om Göteborgs universitetsbibliotek inte har den dagstidning du behöver går det bra att beställa ett fjärrlån av dagstidningen på mikrofilm. Om det är en tidningsartikel du behöver kan du beställa en kopia av artikeln.

Om att beställa fjärrlån och artiklar

Hitta fakta om dagstidningar

Om du behöver fakta om svenska dagstidningar, till exempel politisk färg eller tryckort, kan du använda Kungliga bibliotekets tjänster Gamla och Nya Lundstedt. De innehåller information om dagstidningar från år 1645 fram till idag.

Gamla Lundstedt (1645 -1899)
Nya Lundstedt (1900 - idag)

Använd databasen World Press Trends för att hitta statistik och fakta om olika länders dagspress.

World Press Trends

Samhällsvetenskapliga biblioteket har flera tryckta förteckningar och register med information om dagstidningar. Fråga i informationsdisken så hjälper vi dig att hitta och använda de tryckta förteckningarna.

Kontakta oss om dagstidningar

Kontakta Samhällsvetenskapliga biblioteket om du har frågor om dagstidningar i databaser eller på mikrofilm.

  • Beskriv din fråga