Beställ äldre tryckta tidningar från Samhällsvetenskapliga biblioteket

Forskare och medarbetare vid Göteborgs universitet kan beställa fram äldre tryckta tidningar, tidningslägg, för läsning på Humanistiska biblioteket.

De här tidningarna kan beställas

Du kan beställa material som inte finns att tillgå i digital form. Du kan själv se i databasen Svenska dagstidningar om materialet finns digitaliserat.

Beställ fram materialet

Fyll i formuläret för att beställa fram material. Gör gärna en beställning per tidningstitel om du behöver flera olika tidningar. Ange vad du behöver, så försöker vi tillmötesgå ditt behov så bra som möjligt.

Gör så här när du fyller i beställningsformuläret:

  1. Som Ämne, skriv Beställning av tidningslägg
  2. Ange tidningens titel, årgång och vilka datum du vill beställa fram.
  3. Ange numret på ditt GU-kort.
  4. Fyll i ditt för- och efternamn.
  5. Fyll i din e-postadress.

Du får ett meddelande från oss när materialet finns att läsa i specialläsesalen på Humanistiska biblioteket. Observera att det kan ta upp till 10 arbetsdagar.

  • Beskriv din fråga

För dig som inte är forskare eller medarbetare vid universitetet

Vi hänvisar dig i första hand till digitaliserat och mikrofilmat material. Om tidningen inte finns digitaliserad och vi inte har tidningen på mikrofilm i våra samlingar, så lånar vi tidningen på mikrofilm från ett annat bibliotek.

Mer information om hur du hittar dagstidningar