Detta ska du registrera i GUP

Du ska registrera alla publikationer som du författat vid Göteborgs universitet. Undantaget är konstnärliga arbeten, som du inte kan registrera själv.

Publikationer från Göteborgs universitet

Du ska registrera alla de publikationer och verk som du författat som verksam vid Göteborgs universitet. Några vanliga publikationstyper i GUP är

  • avhandlingar
  • tidskriftsartiklar
  • konferensbidrag
  • rapporter
  • bokkapitel
  • böcker

Du som vill registrera ett konstnärligt arbete kan inte göra det själv. Fakulteten måste först bedöma verket. Kontakta Konstnärliga fakulteten för att få information om hur du ska gå tillväga.

Se alla publikationstyper i GUP

Publikationer från annat lärosäte

Du kan även registrera publikationer som du har författat vid ett annat lärosäte än Göteborgs universitet. Genom att göra det får du en komplett publikationslista på din personliga forskarsida i universitetets personalkatalog.

Tänk på att lämna fältet för institutionstillhörighet blankt när du registrerar publikationer du författat vid ett annat lärosäte.

Kontakta oss om registrering i GUP

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga