Så registrerar du i GUP

Du kan registrera dina publikationer manuellt eller importera poster från en annan databas. Ange affiliering, din anknytning till universitetet, när du registrerar i GUP.

Registrera i GUP

Logga in med ditt x-konto och registrera din publikation manuellt eller genom att importera från en annan databas.

Vissa institutioner har en administratör som sköter registreringen i GUP. Ta kontakt med din institution för att ta reda på om du kan få hjälp med registreringen.

Registrera genom att importera

Du kan registrera i GUP genom att importera uppgifter om din publikation från andra databaser. I dagsläget gäller det referenser från databaserna Scopus, PubMed, EndNote, Libris och Gupea.

När du importerar till GUP måste du ange anknytning och ämneskategori manuellt för varje publikation. Du kan också komplettera med andra uppgifter som kanske saknas.

Importera publikation till GUP

Ange rätt affiliering

Vid registrering i GUP är det viktigt att ange vilken affiliering, anknytning till lärosätet, varje författare har. Informationen om publikationerna i GUP används för utvärderingar och som underlag för tilldelning av forskningsmedel. När du registrerar din publikation ska du därför alltid välja samma affiliering som du angett i publikationen.

Om du registrerar en publikation med en författare från ett annat lärosäte ska du inte ange någon affiliering vid den författarens namn. Lämna fältet för institution tomt.

Kontrollera dubblett

För att undvika dubbletter i GUP kan du kontrollera om din publikation redan finns i GUP innan du påbörjar registreringen.

Sök publikation i GUP

Universitetsbiblioteket gör regelbundet importer till GUP från andra databaser. En medförfattare till verket kan också ha hunnit registrera publikationen. Därför kan din publikation redan vara registrerad.

Kontakta oss om registrering i GUP

  • Telefon: 031 786 66 71


    Beskriv din fråga