Digitalisering av material

Alla kan beställa digitalisering av tryckt material från universitetsbibliotekets samlingar. För dig som är student eller forskare är det gratis att beställa digitalisering, medan det innebär en kostnad för övriga personer.

Beställa digitalisering

Du kan beställa digitalisering av alla typer av tryckt material, förutsatt att det finns i bibliotekets samlingar och att verket är upphovsrättsfritt.

Om du vill beställa digitalisering av ett upphovsrättsskyddat verk måste du visa att du har upphovspersonens tillstånd att få en digital kopia.

  • Beskriv din fråga

Kontrollera upphovsrätten till verket

Det är viktigt att du kontrollerar om materialet är skyddat av upphovsrätten innan du gör en beställning. Om upphovspersonen varit avliden mer än 70 år kan verket användas fritt. Om verkets författare inte är känd kan det användas fritt 70 år efter utgivningsdatum. I den nationella bibliotekskatalogen Libris kan du kontrollera när en författare till ett verk avled.

Till Libris

Visa tillstånd att digitalisera upphovsrättsskyddat material

Om du vill beställa digitalisering av ett upphovsrättsskyddat verk måste du visa att du har upphovspersonens tillstånd att digitalisera och publicera verket. Upphovspersonen ger sitt tillstånd genom att fylla i universitetsbibliotekets avtal för elektronisk publicering.

Kostnad

För dig som är forskare eller student vid Göteborgs universitet är det gratis att beställa digitalisering av enskilda verk.

För privatpersoner och forskare vid andra universitet kostar digitalisering tre kronor per bild. Normalt motsvarar en sida en bild. Vid stora beställningar och projekt prissätter vi enligt offert. Kontakta oss för ett anbud. Alla priser är exklusive moms.

Leverans

När verket är digitaliserat får du en länk till materialet via e-post. Om du har tillgång till en FTP-server kan vi lägga materialet där. Leveranstid är normalt tio arbetsdagar efter att vi har fått tillgång till det tryckta verket, eller enligt en överenskommen leveransplan.

Format

Vi levererar det digitaliserade materialet i form av en sökbar PDF-fil. Det är också möjligt att få följande filformat utan extra kostnad:

  • Högupplösta tiff-bilder på hela verket.
  • Högupplösta jpeg-bilder på hela verket.
  • OCR-tolkad text i textformat.

Kontrollera att biblioteket har materialet

Kontrollera gärna att Göteborgs universitetsbibliotek verkligen har materialet du behöver innan du gör en digitaliseringsbeställning.

Sök och hitta bibliotekets material

Större beställningar och projekt

Om du som forskare vid Göteborgs universitet söker medel för ett större finansierat projekt som innehåller digitalisering, bör du involvera biblioteket redan på ett tidigt stadium. Vi hjälper till med att kostnadsberäkna och planera digitaliseringen.

Ett urval av tidigare projekt vi har varit involverade i:

  • Ivar Arosenius arkiv - samarbete med Litteraturbanken
  • Byggforskningsrådets rapportserie - samarbete med Lunds tekniska högskola
  • Galluparkivet - samarbete med Svensk Nationell Datatjänst

Göteborgs universitetsbibliotek medverkar i ett nationellt samarbetsprojekt som har som mål att digitalisera svenskt tryckt material från 1400-talet till nutid.

Om det nationella bibliotekssamarbetet för att digitalisera svenskt tryck

Kontakta oss om digitalisering

Kontakta oss om du har frågor om digitalisering av material.

  • Beskriv din fråga