Nationellt bibliotekssamarbete digitaliserar svenskt tryck

Att digitalisera svenskt tryckt material från 1400-talet till nutid är målet för ett samarbete mellan Kungliga biblioteket och universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå.

Detta digitaliseras i projektet

Det material som digitaliseras är till exempel böcker, tidningar, tidskrifter, rapporter och läromedel utgivna i Sverige. Det finns sedan tidigare en hel del digitaliserat material, både hos de olika biblioteken och i till exempel Litteraturbanken, men i och med samarbetet tar biblioteken ett helhetsgrepp för att systematiskt digitalisera och tillgängliggöra hela det svenska trycket.

I och med digitaliseringen producerar biblioteken forskningsdata när materialet får nya användningsområden och kan analyseras med nya metoder. Därför sker digitaliseringen enligt internationella standarder och i samarbete med andra digitaliseringsaktörer. Materialet skannas eller fotograferas sida för sida och texten OCR-tolkas, det vill säga konverteras till sökbar text.

Hitta och använd det digitaliserade materialet

Biblioteken digitaliserar material som finns i deras egna samlingar och materialet går sedan att hitta i den nationella katalogen Libris. Hela dokumentet blir tillgängligt i fulltext via olika publiceringsplattformar. En ambition för samarbetet är att också göra det lättare att använda digitaliserat material, till exempel via öppen länkad data.

Fakta om samarbetsprojektet

Samarbetet mellan biblioteken inleddes 2020 genom undertecknandet av en avsiktsförklaring.

Ladda ner avsiktsförklaringen

Samarbetsprojektet leds av en styrgrupp:

Lars Burman, ordförande, överbibliotekarie Uppsala universitetsbibliotek
Håkan Carlsson, överbibliotekarie Lunds universitetsbibliotek
Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
Morgan Palmqvist, överbibliotekarie Göteborgs universitetsbibliotek
Mikael Sjögren, överbibliotekarie Umeå universitetsbibliotek
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitetsbibliotek

Adjungerad till styrgruppen är Mats Malm, Litteraturbanken

Projektledare är Karin Byström från Uppsala universitetsbibliotek.

Kontaktpersoner

Lars Burman, ordförande i styrgruppen, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek
E-post: lars.burman@ub.uu.se
Telefon: 018 - 471 39 10

Karin Byström, projektledare, Uppsala universitetsbibliotek
E-post: karin.bystrom@ub.uu.se
Telefon: 018 - 471 33 69