Kom igång med Endnote

Endnote är ett program som hjälper dig att samla och ordna dina referenser. Endnote gör det enklare att infoga källhänvisningar och skapa en litteraturlista i din text.

Ladda ner och installera Endnote

Referenshanteringsprogrammet Endnote är tillgängligt för studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Du laddar ner programmet via universitetets nedladdningstjänst. Välj Endnote 21, som är den senaste versionen av programmet.

Hämta Endnote i nedladdningstjänsten för programvaror

Om du har PC, observera att filerna EN21Inst.msi och License.dat behöver extraheras innan du kan starta installationen. Gör detta genom att öppna den nedladdade filen och välj ”Extrahera alla” från menylisten i Utforskaren. Öppna sedan filen EN21Inst.msi för att påbörja installationen.

Om du har Mac laddar du ner och öppnar filen Mac_EndNote_21_Installer.dmg för att påbörja installationen.

På Endnotes webbplats kan du hitta information om vilka operativsystem, webbläsare och ordbehandlingsprogram som Endnote fungerar bäst med.

Systemkrav för Endnote

Börja använda Endnote

Nu kan du börja ladda ner referenser till Endnote från databaser och söktjänster. Du kan spara och organisera referenserna i ett Endnote-bibliotek, infoga referenserna i ditt Word-dokument och skapa litteraturlistor enligt olika referensstilar.

Så kommer du igång

För att lära dig grunderna i programmet kan du använda Endnotes egen guide eller komma på bibliotekens visningar av Endnote.

Getting Started Guide (Endnotes webbplats)
Tid och plats för bibliotekens visningar av Endnote

Spara referenser från Supersök

Du kan skapa en referens direkt i bibliotekets söktjänst Supersök, som du sedan kan ladda ner till ditt Endnote-bibliotek. Vid varje titel i träfflistan finns en symbol i form av ett citattecken.

 1. Klicka på citattecknet för den titel du vill skapa en referens till.
 2. Klicka på RIS Endnote, välj Kodning UTF-8 och sedan Ladda ner.

Ladda ner anpassade stilmallar

När du installerar EndNote får du med dig ett urval vanliga referensstilar. Om du inte hittar den stil du vill använda finns det fler att hämta på EndNotes webbplats.

Output styles (Endnotes webbplats)

Biblioteket har skapat egna versioner av referensstilar som du kan spara i EndNote och använda i ditt Word-dokument. Våra stilmallar kan vara till nytta om du inte vill använda de engelska referensstilar som redan finns i EndNote.

Bibliotekets stilmallar:

Gör så här för att använda stilmallarna:

 1. Välj en av stilarna. När du klickar på filen öppnas den av ditt Endnote-program.
 2. Välj Save as och spara filen i mappen Styles.
 3. Öppna ditt Worddokument och välj Style under fliken Endnote.
 4. Välj din nya stil under Select another style.

Litteraturlistan i ditt Worddokument är nu uppdaterad enligt den nya stilen.

Hämta fulltext direkt

Du kan använda bibliotekets länkserver för att hämta artiklar i fulltext till referenser i ditt Endnote-bibliotek. Gör så här för att lägga till adressen till länkservern:

 1. Öppna Endnote och välj Edit - Preferences (PC) eller EndNote - Preferences (Mac).
 2. Välj Find full text.
 3. Lägg in följande adress i fältet OpenURL Path:
  http://www.ub.gu.se/dynamiskt/cgi-bin/link_resolver/link_resolver.cgi
 4. Lägg in följande adress i fältet URL:
  http://ezproxy.ub.gu.se/login
 5. Klicka OK för att spara. Logga in med ditt GU-konto om Endnote frågar efter inloggning.

Nu kan du hämta fulltext direkt. Gör så här:

 1. Öppna ditt Endnote-bibliotek och markera den referens du vill hämta fulltexten till.
 2. Välj symbolen Find full text i Endnotes menyrad.

När fulltexten är nedladdad visar EndNote en gem-symbol i anslutning till referensen.

Online Search i Libris

Online Search är en funktion för att söka i databaser inifrån EndNotes eget gränssnitt. För att kunna söka i Libris (den svenska nationella bibliotekskatalogen) med hjälp av Online Search behövs följande connection file:

Kontakta oss om Endnote

Kontakta oss om du har frågor om Endnote.

 • Beskriv din fråga