Visningar av Endnote

Välkommen till universitetsbibliotekets kostnadsfria visningar av referenshanteringsprogrammet Endnote. Ingen föranmälan behövs.

Om våra visningar

På visningarna går vi igenom grundläggande funktioner i Endnote, till exempel hur du

  • skapar egna referenser i Endnote
  • hämtar referenser till Endnote från Supersök, Libris och databaser
  • infogar referenser från Endnote i ett textdokument i form av källhänvisningar
  • skapar litteraturlistor i olika referensstilar.

Om någon deltagare inte förstår svenska håller vi visningarna på engelska.

Bibliotekens lektionssalar är utrustade med datorer, men du kan ta med dig egen dator om du vill. Se då till att installera Endnote på din dator före visningen. Kontakta gärna biblioteket om du behöver hjälp.

Om att ladda ner och använda Endnote

Tid och plats

Du behöver inte anmäla dig i förväg till bibliotekens visningar, det är bara att dyka upp. Om du behöver hjälp att komma in och ta dig till rätt lokal är du välkommen att kontakta respektive bibliotek innan du kommer.

Biomedicinska biblioteket

Visningarna innehåller exempel på hur du hämtar referenser från databaser inom medicin, natur- och vårdvetenskap.

Lokal: Biomedicinska biblioteket, lektionssal Beda, plan 5
Datum: Torsdagar 30 januari, 27 februari, 2 april, 23 april, 28 maj.
Tid: Klockan 16.00-17.00

Ekonomiska biblioteket

Visningarna innehåller exempel på hur du hämtar referenser från databaser inom pedagogik, juridik och ekonomi.

Lokal: Ekonomiska biblioteket, sal B31
Datum: Tisdagar 18 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj.
Tid: Klockan 14.30-15.30

Pedagogiska biblioteket

Visningarna innehåller exempel på hur du hämtar referenser från databaser inom pedagogik, juridik och ekonomi.

Lokal: Pedagogiska biblioteket, undervisningssalen
Datum: Tisdagar 4 februari, 3 mars, 14 april, 5 maj.
Tid: Klockan 14.30-15.30

Kontakta oss om visningar

Kontakta oss om du vill boka en visning av Endnote. Alla bibliotek erbjuder visningar av Endnote. Du kan även få hjälp med referenshantering vid våra biblioteksdiskar.

  • Beskriv din fråga