Kom igång med Nvivo

Nvivo är en programvara för kvalitativa analyser som bland annat kan användas vid systematiska litteraturöversikter. Programmet är användbart för dig som ska utföra analyser av data där materialet är text- eller bildbaserat.

Ladda ner och installera Nvivo

Programvaran Nvivo är tillgängligt för studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Du laddar ner programmet via universitetets nedladdningstjänst.

Hämta Nvivo i nedladdningstjänsten för programvaror

Du måste ha fullständig administratörsbehörighet i den dator där du skall installera Nvivo. När du installerar Nvivo kan du behöva ange en licenskod. Licenskoden finns tillgänglig i nerladdningstjänsten där du hämtar programvaran.

Börja använda Nvivo

För att lära dig grunderna i programmet kan du använda Nvivos egna guider.

Kontakta oss om bokade visningar av Nvivo

Kontakta oss om du vill boka en visning av Nvivo för en masterkurs eller för en grupp forskare eller doktorander. Vi skräddarsyr tillfället efter behoven i gruppen. Minsta gruppstorlek är 3 personer.

  • Beskriv din fråga