Introduktion till universitetsbiblioteket

Du som är lärare eller kursansvarig är välkommen att boka in grundläggande biblioteksintroduktion för dina studenter, eller använda vår introduktionsmodul i Canvas i din kurs.

Biblioteksintroduktion för din studentgrupp

Vi erbjuder introduktioner till universitetsbiblioteket för nya studenter. Som lärare kan du välja att använda våra introduktionsmoduler i Canvas, eller att boka in ett introduktionstillfälle för din studentgrupp. Båda varianterna omfattar information om

  • hur studenterna hittar kurslitteratur på biblioteket
  • hur studenterna lånar och förnyar sina lån
  • bibliotekets studieplatser och grupprum
  • söktjänster och utskriftsmöjligheter
  • service på biblioteken och vad studenterna har tillgång till hemifrån.

Använd vår introduktionsmodul i Canvas

Du som är lärare eller kursansvarig kan använda bibliotekets introduktionsmoduler i Canvas för studenterna på din kurs. Modulerna finns på svenska och engelska och uppdateras inför varje termin.

Gå till Commons i Canvas och sök efter "Biblioteksintroduktion" eller "Library introduction" för att hitta modulerna. Lägg sedan till dem i din kurs, för att de ska bli tillgängliga för dina studenter.

Boka introduktion till biblioteket

Du kan också kontakta oss för att boka in ett introduktionstillfälle för din studentgrupp på campus eller online via Zoom. Introduktionstillfällena är kostnadsfria och brukar omfatta 20-45 minuter.

Fyll i kontaktformuläret för att boka in biblioteksintroduktion. Vi återkommer så snart vi kan för att diskutera tid och plats som passar er.

  • Beskriv din fråga