Sökhandledning

På biblioteket kan du få hjälp med informationssökning, värdering av källor och referenshantering.

Sökhandledning med bibliotekarie

Om du behöver hjälp att söka information till en uppsats eller behöver hitta litteratur inom ett specifikt ämnesområde kan du få hjälp i bibliotekens informationsdiskar.

Vi hjälper dig att utvärdera och förbättra ditt sökresultat, och lär dig hitta och använda relevanta databaser för ditt ämne. Vi kan också guida dig i referenssystem, till exempel Oxford, Vancouver och APA, och hjälpa dig värdera olika typer av källor.

Tid för sökhandledning på biblioteken

Alla våra bibliotek erbjuder sökhandledning varje vardag på kontorstid. Besök eller kontakta något av biblioteken för att få handledning av en bibliotekarie.

Våra bibliotek

Sökhandledning för forskare

Du som är forskare eller doktorand kan boka tid med en bibliotekarie för sökhandledning. Vi hjälper dig som vill lära dig mer om informationssökning och dig som vill göra mer komplicerade sökningar eller systematiska litteraturöversikter.

  • Beskriv din fråga