Göteborgs universitetsbibliotek: Dagstidningar

Dagstidningar

Biblioteket ger dig tillgång till dagstidningar och tidningsartiklar i databaser, på mikrofilm och i tryckt form.

Söka tidningsartiklar i databaser

Biblioteket har flera svenska och internationella databaser som innehåller både tidningsartiklar i fulltext och referenser till tidningsartiklar. Databaserna inom dagspress täcker olika tidsperioder och olika dagstidningar. 

Alla databaser inom dagspress

Svenska tidningsartiklar

Tidningsartiklar publicerade mellan 1902 och 1981 går inte att läsa i fulltext i databaserna. Om du vill läsa dessa artiklar kan du först söka i Svenska Dagstidningar efter till exempel ämne, namn eller händelse för att få en referens till dagstidning och datum. Med hjälp av referensen kan du sedan leta upp dagstidningen bland våra mikrofilmer för att läsa artikeln i sin helhet.

Komma åt databaser

Du som är student eller anställd har tillgång till databaserna genom universitetets nätverk, eller genom att logga in med ditt GU-konto om du befinner dig utanför campus. Alla som besöker universitetsbiblioteket kan använda våra datorer för att komma åt databaserna.

Om att komma åt e-resurser utanför universitets nätverk

Hitta en dagstidning på biblioteket

Universitetsbiblioteket har många dagstidningar på mikrofilm och i tryckt form. Kontrollera om universitetsbiblioteket har dagstidningen genom att söka på tidningens titel i bibliotekskatalogen. Använd Katalog -1957 för att hitta äldre dagstidningar.

Till bibliotekskatalogen
Till Katalog -1957

Dagstidningar på mikrofilm

De flesta av universitetsbibliotekets dagstidningar finns i form av mikrofilmer på Samhällsvetenskapliga biblioteket. Du kan själv hämta mikrofilmerna från hyllan och läsa dem i bibliotekets mikrofilmsläsare. För att skanna, spara ner eller skriva ut från en mikrofilm måste du använda bibliotekets mikrofilmsskanner. Mikrofilmssamlingen och utrustningen är öppen för alla när biblioteket är öppet.

Samhällsvetenskapliga bibliotekets öppettider

Tryckta dagstidningar

Humanistiska biblioteket har ett antal äldre tryckta dagstidningar från mitten av 1700-talet och framåt. Dessa dagstidningar är i original och ofta i ömtåligt skick. De är därför placerade i stängda magasin och får bara läsas i läsesalen. Samhällsvetenskapliga biblioteket har också ett antal äldre tryckta dagstidningar som endast plockas fram för forskare. Kontakta biblioteken för att få hjälp att beställa fram dessa äldre dagstidningar.

Humanistiska biblioteket
Samhällsvetenskapliga biblioteket

Om vi inte har dagstidningen du behöver

Om Göteborgs universitetsbibliotek inte har den dagstidning du behöver går det bra att beställa ett fjärrlån av dagstidningen på mikrofilm. Om det är en tidningsartikel du behöver kan du beställa en kopia av artikeln.

Om att beställa fjärrlån och artiklar

Hitta fakta om dagstidningar

Om du behöver fakta om svenska dagstidningar, till exempel politisk färg eller tryckort, kan du använda Kungliga bibliotekets tjänster Gamla och Nya Lundstedt. De innehåller information om dagstidningar från år 1645 fram till idag.

Gamla Lundstedt (1645 -1899)
Nya Lundstedt (1900 - idag)

Använd databasen World Press Trends för att hitta statistik och fakta om olika länders dagspress.

World Press Trends

Samhällsvetenskapliga biblioteket har flera tryckta förteckningar och register med information om dagstidningar. Fråga i informationsdisken så hjälper vi dig att hitta och använda de tryckta förteckningarna.

Kontaktinformation


Kontakta Samhällsvetenskapliga biblioteket om du har frågor om dagstidningar i databaser eller på mikrofilm.

Kontaktformulär

Snabbvägar

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterades: 2017-10-25 10:40

Utskriftsversion

© Göteborgs universitet
Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen