Beställ mikrofilmer och tidningslägg

Använd vårt formulär för att beställa fram mikrofilmade tidningar och äldre tryckta dagstidningar (tidningslägg) från de ordinarie lokalerna på Samhällsvetenskapliga biblioteket. Dessa lokaler är stängda på grund av Västlänkens byggarbete.

Vi hämtar fram beställningar under förutsättning att materialet inte finns att tillgå i digital form. Du kan själv se i databasen Svenska dagstidningar om materialet finns digitaliserat.

Observera att tidningslägg endast kan beställas av forskare och medarbetare vid Göteborgs universitet. När det gäller mikrofilmer kan de beställas fram av alla. Du som inte är forskare på GU behöver ha ett bibliotekskort för att kunna beställa. Detta kan du få hjälp att skaffa på något av våra bibliotek. Det beställda materialet levereras till Humanistiska biblioteket.

Beställ fram materialet

Fyll i formuläret för att beställa fram material. Gör gärna en beställning per tidningstitel om du behöver flera olika tidningar. Vi skickar max 10 mikrofilmer per beställning. När det gäller tidningslägg; ange vad du behöver, så försöker vi tillmötesgå ditt behov så bra som möjligt.

Gör så här när du fyller i beställningsformuläret:

  1. Som Ämne, skriv Beställning av mikrofilm/tidningslägg
  2. Ange tidningens titel, årgång och vilka datum du vill beställa fram.
  3. Ange numret på ditt GU-kort eller bibliotekskort.
  4. Fyll i ditt för- och efternamn.
  5. Fyll i din e-postadress.

Du får ett meddelande från oss när materialet finns att läsa på Humanistiska biblioteket. Observera att det kan ta upp till 10 dagar. Vi hämtar fram beställningar när det är möjligt utifrån pågående byggarbete.

  • Beskriv din fråga

Så använder du materialet

Eftersom Samhällsvetenskapliga bibliotekets ordinarie lokaler inte går att använda just nu, levereras det beställda materialet istället till Humanistiska biblioteket. Där finns både mikrofilmsläsare och skanner för användning av mikrofilmerna. Humanistiska biblioteket har också en specialläsesal för läsning av de ömtåliga tidningsläggen.