Actapublikationer

Använd Supersök eller Gupea för att hitta och låna eller ladda ner Actapublikationer. Du kan också köpa tryckta publikationer ur någon av de tre Actaserier som finns på biblioteket.

Köpa en Actapublikation

Kontrollera vilken publikation du vill köpa i bibliotekets listor över Actaserier. Där ser du även priset på publikationen. Fyll sedan i beställningsformuläret.

Priser

Publikationernas pris kan variera. Du hittar priser i bibliotekets listor över Actaserier. Utöver kostnaden för publikationen tillkommer moms (6%) samt porto. Portot är 52 kronor inom Sverige och 111 kronor inom Europa och för övriga världen.

Hitta Actapublikationer

Använd Supersök för att hitta och låna Actapublikationer på universitetsbiblioteket. Många av Actapublikationerna finns att ladda ner i sin helhet i Gupea, Göteborgs universitets elektroniska arkiv.

Om Actaserier

Universitetsbiblioteket distribuerar tre Actaserier:

  • Acta Universitatis Gothoburgensis är Göteborgs universitets publikationsserie för avhandlingar och andra verk utgivna av forskare verksamma vid universitetet. Acta Universitatis Gothoburgensis utgörs av 17 serier, knutna till olika institutioner vid universitetet.

  • Acta Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis innehåller arbeten från författare verksamma vid Göteborgs universitetsbibliotek.

  • Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis innehåller ämnesserier från Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.

Publicera i en Actaserie

Du som är verksam vid Göteborgs universitet kan sprida din forskning genom att publicera i en Actaserie. Publikationer i Actaserierna distribueras ofta i tryckt och digital form.

Om att publicera i en Actaserie

Kontakta oss om Acta

Kontakta oss om du har frågor om Actapublikationer.

  • Beskriv din fråga