Hitta Actapublikationer

Använd Supersök eller Gupea för att hitta och låna eller ladda ner Actapublikationer.

Hitta en Actapublikation

Använd Supersök för att hitta Actapublikationer. Sök på titel eller författare. Många av Actapublikationerna finns att ladda ner i sin helhet i Gupea, Göteborgs universitets publikationer - elektroniskt arkiv.

Om Actaserier

Universitetsbiblioteket distribuerar tre Actaserier:

  • Acta Universitatis Gothoburgensis är Göteborgs universitets publikationsserie för avhandlingar och andra verk utgivna av forskare verksamma vid universitetet. Acta Universitatis Gothoburgensis utgörs av flera serier, knutna till olika institutioner vid universitetet.
  • Acta Bibliothecae Universitatis Gothoburgensis innehåller arbeten från författare verksamma vid Göteborgs universitetsbibliotek.
  • Acta Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis innehåller ämnesserier från Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.

Publicera i en Actaserie

Du som är verksam vid Göteborgs universitet kan sprida din forskning genom att publicera i en Actaserie. Publikationer i Actaserierna distribueras ofta i tryckt och digital form.

Om att publicera i en Actaserie

Kontakta oss om Acta

Kontakta oss om du har frågor om Actapublikationer.

  • Beskriv din fråga