Publicera i en Actaserie

Du som är verksam vid Göteborgs universitet kan sprida din forskning genom att publicera i en Actaserie. Publikationer i Actaserierna distribueras ofta i tryckt och elektronisk form.

Om Actaserierna

Universitetsbiblioteket distribuerar tre Actaserier. Du hittar numrerade publikationslistor över alla serierna, samt uppgifter om redaktörer och publikationspriser, i Sharepoint:

Många av publikationerna i Actaserierna finns att köpa i tryckt form eller att ladda ner i Gupea, Göteborgs universitets elektroniska arkiv.

Publicera i Acta Universitatis Gothoburgensis

Du som är verksam vid Göteborgs universitet kan sprida din forskning genom att publicera i Acta Universitatis Gothoburgensis. Den färdiga Actapublikationen blir möjlig att låna på biblioteket och att köpa i tryckt form. Många författare väljer också att göra publikationen fritt tillgänglig i databasen Gupea.

Ansök om publicering

För att kunna ansöka om publicering behöver du ett publiceringsbeslut från seriens redaktör. Gör så här för att ansöka:

  1. Bestäm vilken serie du vill publicera dig i, och kontakta sedan seriens redaktör. Du kan använda bibliotekets listor över Acta Universitatis Gothoburgensis för att hitta uppgifter om redaktörer.
  2. Ladda ner och fyll i ansökan om publicering nedan. Redaktören och Actakommitténs sekreterare skriver under dokumentet efter att du skickat in det.
  3. Skicka in ansökan till Actakommittén via acta@ub.gu.se.

Om du inte har ett GU-konto (x-konto) ska du skriva ut, fylla i och skicka ansökan till:
Acta Universitatis Gothoburgensis
Box 222
405 30 Göteborg

Därefter tilldelas din publikation ett ISBN och nummer i serien, och Actakommittén godkänner din ansökan.

Skriv kontrakt med Actakommittén

I samband med att din ansökan godkänns ska du och serieredaktören skriva ett kontrakt med Actakommittén. I kontraktet kommer ni överens om upplagans storlek och hur många exemplar som ska gå till försäljning, till universitetsbiblioteket, till serieredaktörens institution och till dig som författare.

När kontraktet är upprättat kan utformning och produktion av din Actapublikation börja.

Utforma din Actapublikation

När du utformar Actapublikationen ska du använda ett antal mallar som finns i Medarbetarportalen.

Till Acta-mallarna i Medarbetarportalen

Ta gärna hjälp av manualerna i Medarbetarportalen för att förstå hur du ska använda mallarna, och för att se vilka grafiska riktlinjer som gäller för Actapublikationer. Du kan också fråga serieredaktörens institution om de erbjuder kurser i hur man använder mallarna.

Lämna in till tryck och distribution

När ditt slutkorrektur är färdigt och undertecknat av Actakommitténs sekreterare är det dags att lämna in till tryckeriet. Universitetet har ett antal upphandlade tryckerier som du kan vända dig till.

Upphandlade tryckerier

Efter tryckning ska du leverera överenskommet antal exemplar till Humanistiska biblioteket, leveransadress Lundgrensgatan 1. Författare som publicerar i serien Gothenburg Studies in Conservation levererar pliktexemplar till Biomedicinska biblioteket.

För att din Actapublikation ska bli fritt tillgänglig för alla ska den laddas upp i Gupea, Göteborgs universitets elektroniska arkiv. Ta kontakt med ansvarig institution för att få hjälp att ladda upp publikationen.

Om att publicera skriftserier i Gupea

Beställ nytryck av din Actapublikation

Om din Actapublikation blir slutsåld kan du skicka en förfrågan om nytryck till serieredaktören. När förfrågan blir godkänd kan du ansöka om publicering på nytt. Tillsammans med serieredaktören skriver du sedan på Actakommitténs kontrakt för nytryck av publikationen.

Publicera i andra Actaserier

Kontakta respektive serieredaktör om du vill publicera dig i någon av de två andra Actaserier som universitetsbiblioteket distribuerar. Du kan använda bibliotekets listor över Actaserierna för att hitta uppgifter om redaktörer:

Publicera din Actapublikation i Kriterium

Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker. Om du vill ge ut din Actapublikation via Kriterium är det din redaktör som ska kontakta Kriterium med en förfrågan.

Till Kriterium

E-spika avhandlingar i Gupea

Om din Actapublikation också är en avhandling ska den spikas digitalt i databasen Gupea. Innan fakulteten kan e-spika din avhandling måste du registrera avhandlingen i Gupea.

Instruktioner för att e-spika din avhandling

Kontakta oss om Acta

Kontakta universitetsbiblioteket om du har frågor om publicering i Actaserier.

  • Beskriv din fråga