Äldre böcker i kortkataloger

Om du letar efter äldre böcker och inte hittar dem i Supersök kan du istället använda någon av våra kortkataloger.

Hitta böcker i inskannade kortkataloger

Universitetsbiblioteket har ett antal inskannade kortkataloger som är tillgängliga online. Du kan bläddra och beställa fram böcker direkt i de inskannade katalogerna.

Katalog -1957 innehåller kort med hänvisningar till litteratur inom alla ämnesområden utgiven till och med 1957.

Biokat innehåller hänvisningar till litteratur om medicin och naturvetenskap fram till cirka 1980. Litteratur inom dessa ämnen fram till 1957 hittar du i Katalog -1957.

Botankat innehåller hänvisningar till litteratur om botanik fram till 1989. Litteratur inom botanik fram till 1957 hittar du i Katalog -1957.

Dahlkat innehåller hänvisningar till professor Carl G. Dahls (1875-1959) boksamling av litteratur inom pomologi (läran om odlade frukter och fruktträd), trädgårdsvetenskap och landskapsarkitektur. Samlingen omfattar publikationer tryckta mellan år 1535 och 1959. Använd Katalog -1957 för att beställa material från Dahl-samlingen.

Eko innehåller hänvisningar till litteratur inom företagsekonomi, nationalekonomi och juridik utgiven före 1980.

Lärobokskatalogen 1958-75 innehåller hänvisningar till läromedel inom svensk grundskola och gymnasium utgivna under åren 1958 till 1975. Litteratur inom dessa ämnen fram till 1957 hittar du i Katalog -1957.

Hitta i tryckta kortkataloger

Om du inte hittar boken i våra inskannade kortkataloger kan du söka i de tryckta kortkataloger som inte är inskannade.

Katalog 58-

Katalog 58- är en tryckt kortkatalog placerad på Humanistiska biblioteket som innehåller hänvisningar till litteratur utgiven mellan 1958 till och med cirka 1975.

Fler mindre kortkataloger finns på Humanistiska biblioteket.
Vänd dig till biblioteket för att få hjälp att använda de tryckta kortkatalogerna.

Kontakta oss om äldre böcker

Kontakta Humanistiska biblioteket, Biomedicinska biblioteket eller Samhällsvetenskapliga biblioteket om du behöver hjälp med äldre böcker eller kortkataloger.

  • Beskriv din fråga