Databaser

Universitetsbibliotekets databaser innehåller referenser till tidskriftsartiklar och andra publikationer. Ofta finns materialet i fulltext som du kan läsa direkt eller ladda ner och skriva ut.

Hitta databaser i databassök

Databaser som finns tillgängliga genom Göteborgs universitetsbibliotek hittar du i vår söktjänst för databaser. Där kan du söka efter databasens titel, ämne eller ord som förekommer i databasens beskrivning.

Innehåll i databaserna

Universitetsbibliotekets databaser innehåller referenser (hänvisningar) till artiklar, avhandlingar, statistik och företagsfakta. En del databaser har artiklar i fulltext som du kan läsa direkt eller ladda ner och skriva ut. I databaslistan hittar du också ordböcker, uppslagsverk, ljudupptagningar och andra typer av material.

Hitta relevanta databaser

Databaserna kan vara ämnesspecifika eller ämnesövergripande. Varje databas har en beskrivning där du kan läsa om vilka ämnesområden databasen täcker.

Databaser inom ditt ämne

För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera databaslistan på ämnen, ämnesord och typ av material, eller en kombination av dessa.

Ämnesövergripande databaser

Utöver de ämnesspecifika databaserna finns det flera stora databaser som omfattar många ämnesområden. Filtrera på ämnesövergripande databaser för att hitta dessa.

Ämnesövergripande databaser

Komma åt databaserna

Du som är student eller anställd har tillgång till databaserna genom universitetets nätverk, eller genom att logga in med ditt GU-konto om du befinner dig utanför campus. Alla som besöker universitetsbiblioteket kan använda våra datorer för att komma åt databaserna.

Om att komma åt e-resurser utanför universitetets nätverk

För att hitta databaser som alla kan komma åt utanför Göteborgs universitet kan du avgränsa databaslistan till att bara visa fritt tillgängliga databaser.

Fritt tillgängliga databaser

Om vi inte har databasen du behöver

Om universitetsbiblioteket inte har den databas du behöver kan du föreslå att vi köper in den. Vi meddelar om vi kan köpa in databasen, och när du i så fall kan få tillgång till den.

Om att föreslå inköp

Kontakta oss om databaser

Kontakta oss om du behöver hjälp med databaser.

  • Beskriv din fråga